Workshop: ontwikkel een krachtig sociaal wijkteam

Workshop: ontwikkel een krachtig sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam wordt gezien als de sleutel voor succesvolle transities. Veel gemeenten hebben wijkteams opgezet maar worstelen met de invulling van de taken en verantwoordelijkheden. Er bestaat geen blauwdruk voor een succesvol wijkteam, maar wanneer heeft uw team het dan goed gedaan als wijkteam?
De bijeenkomst vindt plaats van 17 maart t/m 23 april 2015 in Utrecht en leert u om van uw wijkteam een zogenaamd High Performance Team te maken.

Attribution: Bron: Zorgwelzijn.nl

Plaats een reactie