KNMG over rapport Kaljouw: Functioneren en niet langer ziekte centraal

KNMG over rapport Kaljouw: Functioneren en niet langer ziekte centraal

In het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen worden de contouren geschetst van de toekomstige zorgvraag in 2030. De KNMG onderschrijft de voorgestelde omslag in de zorg waarin niet de ziekte of aandoening centraal staat, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger. Hierbij dient volgens de KNMG niet uit het oog verloren te worden dat er in de samenleving ook kwetsbare groepen zijn voor wie het voeren van eigen regie over zorg en welzijn in beperkte mate mogelijk is. Ook het uitgangspunt dat de toekomstige vraag naar zorg leidend moet zijn en niet het bestaande aanbod aan zorg, beroepen en opleidingen, ondersteunt de KNMG. Met dit rapport zijn we klaar om de komende jaren te discussiëren over de invulling van de beroepen- en opleidingsstructuur.

Attribution: Bron: KNMG
08-05-2015|Categorieën: Onderwijs|Tags: , , , |

Plaats een reactie