Kamer bespreekt voortgang Wmo

Kamer bespreekt voortgang Wmo

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer hoe de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO verloopt. Ieder(in) en zes andere cliëntenorganisaties hebben de Kamer in een brief gewezen op een aantal problemen die nog spelen. Zoals het gebrek aan goede informatie over de veranderingen.

Attribution: Iederin.nl
07-10-2014|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

Plaats een reactie