Invoering Wet zorg en dwang kost jaarlijks 111 miljoen euro meer

Invoering Wet zorg en dwang kost jaarlijks 111 miljoen euro meer

De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) kost jaarlijks 111 miljoen euro meer dan begroot. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wzd is per 1 januari 2020 in werking getreden en heeft, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen.

Attribution:Bron: Nederlandse Zorgautoriteit
09-04-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Plaats een reactie