ING: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

ING: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

ING heeft een rapport geschreven over de dynamiek op de markt voor de eerstelijns zorg met als centrale vraag: gaat de bal erin of erover? Volgens de opstellers van het rapport vraagt versterking van de eerste lijn actie van alle belanghebbenden. Vooral de vele tegengestelde belangen vertragen de versterking van de eerste lijn. De samenvatting van het rapport bevat een aantal suggesties voor acties voor verschillende partijen.

Attribution: Bron: ING en Diagned.nl

Plaats een reactie