Indiceren gaat wijkverpleegkundigen prima af

Indiceren gaat wijkverpleegkundigen prima af

Wijkverpleegkundigen die indicaties voor zorg stellen, voelen zich competent om dit te doen. Hun collega’s verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet indiceren, zien dat de indicatie aansluit de zorgvraag van cliënten. Sinds 2015 stellen wijkverpleegkundigen zelf vast welke zorg thuiswonende cliënten nodig hebben. Het Nivel hield eind 2019 een enquête onder de deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. 302 deelnemers vulden de vragenlijst in.

Bron: Skipr
25-02-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Plaats een reactie