‘Hulpvraag maakt burger speelbal van het lot’

‘Hulpvraag maakt burger speelbal van het lot’

Burgers kunnen niet een goede weg vinden tussen de keuzevrijheid en beperking van de kosten in het sociale domein. Gevolg is dat iedereen voor zichzelf kiest en de decentralisatie van zorg, participatie en jeugdzorg voornamelijk negatief inschat. Slechts 13 procent van de ondervraagden ziet meer voordelen dan nadelen van de decentralisaties in het sociale domein. Dat blijkt uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): “Burgerperspectieven 2014”.

Attribution: Bron: Zorgwelzijn.nl

Plaats een reactie