‘Gegevens jeugd-ggz mogen niet naar gemeenten’

‘Gegevens jeugd-ggz mogen niet naar gemeenten’

Jeugdhulpverleners die gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder toestemming van de cliënt, handelen in strijd met hun beroepsgeheim. Dit concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en de minister van Veiligheid en Justitie. Volgens het College ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.

Attribution: Bron: Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie