Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

Gehandicapten lijken garantiebanen mis te lopen door verwarrende regelgeving en toetsingskosten. Het aantal aanmeldingen voor het daartoe geopende register loopt zwaar achter bij de doelstellingen en verwachtingen. Volgens NRCQ zijn er in maart maar 129 kandidaten in het doelgroepenregister aangemeld. De bedoeling van het ministerie van Sociale Zaken is dat er dit jaar zo’n 10.000 mensen worden aangemeld. Het UWV gaat uit van 15.000 aanvragen ter beoordeling.

Attribution: Bron: Gemeente.nu

Plaats een reactie