Essay: Eigen kracht ontkracht

Essay: Eigen kracht ontkracht

Door Pieter Hilhorst en Jos van der Lans
De participatiesamenleving verwacht van burgers meer eigen initiatief op het gebied van zorg, jeugd en werk. Eigen Kracht is opgezet om benodigde hulp naar eigen hand te organiseren. Maar nu dreigt deze aanpak mensen juist uit te sluiten.

Eigen kracht ontkracht _ De Groene Amsterdammer 9 oktober 2014 (PDF)

Plaats een reactie