Elf zorgaanbieders tekenen contract met Peelgemeenten

Elf zorgaanbieders tekenen contract met Peelgemeenten

Om in te springen op de aankomende veranderingen en om te zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben de juiste hulp krijgen, gaan de gemeenten van Peel 6.1 (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) deze ondersteuning anders organiseren. Inmiddels hebben elf aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een contract met de Peelgemeenten getekend.
Vanaf 1 januari bepaalt de gemeente nog wel óf mensen huishoudelijke ondersteuning krijgen, maar niet meer hoeveel ondersteuning men precies krijgt. Mensen die een indicatie hebben voor huishoudelijke ondersteuning die doorloopt in 2015, houden deze hulp. Wanneer en hoe vaak zij hulp krijgen, kan in de loop van 2015 veranderen. Daarover gaan de zorgaanbieders met hun cliënten in gesprek.

Attribution: Bron: Weekblad voor Deurne

Plaats een reactie