eHealth-monitor 2019: tijd voor betere inbedding in de zorg

eHealth-monitor 2019: tijd voor betere inbedding in de zorg

Minister Bruno Bruins nam afgelopen op 8 november de eHealth- monitor in ontvangst. Dit jaarlijkse marktonderzoek van Nictiz en Nivel, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS, beschrijft de stand van zaken op het gebied van digitale zorg in Nederland. Dit jaar ligt er een focus op het thema ‘noodzaak en meerwaarde’. Martine Huygens, postdoc onderzoeker bij Nivel, licht toe: “Met dit thema hebben we geprobeerd om te achterhalen: waar liggen knelpunten in de zorg en hoe kan eHealth daarbij een rol spelen?” Met name medisch specialisten en huisartsen ervaren een hoge werkdruk en hoge administratieve lasten.

Bron: Smart Health
14-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Plaats een reactie