De bekostigingslingo van de wijkverpleging

De bekostigingslingo van de wijkverpleging

David Ikkersheim is Associate Director bij KPMG Plexus.
Het advies rondom de bekostiging van de wijkverpleging per 2016 is uit. Om mijn visie op dit voorstel samen te vatten: dit kan (nog) beter. Ik begin met kort uit te leggen wat de doelstelling van de overheveling van de wijkverpleging naar de Zvw was, wat het huidige advies behelst, waar het wringt en hoe het anders kan.

Attribution: Bron: Skipr.nl

Plaats een reactie