Zorg en Welzijn uitgelicht

Organisaties krijgen meer voor elkaar in een netwerk

Tijdens het congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’ dat 13 oktober j.l. plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht, werd al snel duidelijk in welke stroomversnelling de ontwikkelingen zijn geraakt door corona. Organisaties waren in staat om sneller op te schalen, kortere lijntjes te hebben en de samenwerking verder te verdiepen. Netwerkzorg geeft organisaties de mogelijkheid om problemen samen op te lossen, wat individueel niet zou lukken.

Bron: Skipr
15-10-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Zorgen SEH-artsen om overbelasting en sluiting SEH’s

De spoedeisende hulpartsen maken zich zorgen over overbelasting op de SEH’s en het mogelijk sluiten van een groot aantal SEH’s. Dat valt te lezen in ‘Spoedzorg onze zorg!’, het visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). De COVID-19 pandemie heeft de SEH-artsen op een dramatische manier geconfronteerd met de gevaren van overbelasting van de ziekenhuizen.

Bron: Skipr
14-10-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Zorgnetwerken vergen bestuurlijke lenigheid

Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. Veel aandacht wordt besteed aan het vinden van de ‘juiste’ structuur en processen van één zorgnetwerk. Aandacht voor de rol van bestuurders en professionals die zich begeven in meerdere zorgnetwerken tegelijkertijd blijft beperkt. Welke vragen roept de ontwikkeling van ‘vernetwerking’ op voor hun rol en werkzaamheden?

Bron: Skipr
07-10-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|