Zorg en Welzijn uitgelicht

Goed toezichthouden in verpleeghuiszorg

Hoe en wat kan de raad van toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen? Deze vraag staat centraal in de vandaag verschenen publicatie ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. De gids biedt raden van toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie.

Bron: Vilans
16-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Dilemma’s van grote zorginstellingen: een brede maatschappelijke opdracht vervullen

Grote zorginstellingen formuleren vaak een bredere maatschappelijke opgave voor zichzelf die breder is dan het leveren van goede zorg. Deze kunnen ze echter niet alleen waarmaken. Samenwerking met andere partijen is nodig en een goed verhaal is essentieel. Dat stelt Ilja Ezinga op basis van zijn onderzoek naar dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote zorginstellingen mee te maken hebben.

Bron: Zorgvisie

Coronacrisis noopt zorg tot adaptief bestuur

Met samenwerking over de schotten heen en regionale en bovenregionale afstemming hebben zorgbestuurders bewezen in staat te zijn tot adaptief leiderschap als de nood aan de man is. Hoeveel ruimte dergelijk autonoom leiderschap in de toekomst krijgt, is voor velen van hen een vraag. “Het is een ambtelijk geleide crisis geworden”, constateert ziekenhuisbestuurder Bart Berden in de nieuwe Skipr Quarterly. “Daar zit altijd het risico van centralisatie.”

Bron: Skipr
14-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

‘Goede raad van toezicht beseft dat zorg niet eindigt bij de muren van de instelling’

Cijfers en financiële continuïteit golden lange tijd als het alfa en omega van intern toezicht in de zorg. Het huidige tijdsgewricht vraagt een bredere benadering, vinden Marina Eckenhausen (IGJ) en Karina Raaijmakers (NZa). Sleutelwoord in het recent aangescherpte toezichtkader is maatschappelijke positionering. ‘Wij willen dat een raad van toezicht zich nadrukkelijk realiseert dat zorg niet begint en eindigt bij de muren van de instelling.’

Bron: Zorgvisie
06-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’, dat commissievoorzitter Wouter Bos aanbood aan minister Hugo de Jonge.

Bron: Rijksoverheid
02-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|