Zorg en Welzijn uitgelicht

Waarom de Jeugdwet faalt

Met de invoering van de Jeugdwet was een helder doel geformuleerd: de hulp aan kinderen moet simpeler. Professionals zouden lichtere, preventieve ondersteuning geven. Het resultaat is echter compleet anders. In plaats van minder jeugdzorg, krijgen meer kinderen meer specialistische jeugdzorg. Hoe komt dat?

Bron: Zorg + Welzijn
06-05-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

‘Kwaliteit van vrijwilligerswerk staat of valt met de manier waarop het begeleid wordt’

De druk op het vrijwilligerswerk is groot. Veel taken die eerder al dan niet in betaalde vorm werden uitgevoerd, worden tegenwoordig in de handen van vrijwilligers gelegd. Dat brengt discussies met zich mee over hoe die inzet goed te organiseren en aan te sturen, maar ook over de grenzen van vrijwilligerswerk en de positie van zowel de vrijwilligers als de coördinator vrijwillige inzet in de organisatie. Wat betekent dit voor de rol, positie en competenties van de coördinator vrijwillige inzet?

Bron: Movisie
30-04-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Forse daling van aantal verwijzingen naar ggz

Het aantal verwijzingen naar de ggz is sinds het uitbreken van de coronacrisis fors gedaald. De afname varieert van tussen de 25% oplopend tot zelfs 80% (Specialistische GGZ en de jeugd-ggz). Dit blijkt uit een inventarisatie van GGZ Nederland onder haar leden. In de individueel gerichte klinische zorg is een daling in verwijzingen van gemiddeld zo’n 50%. De groepsgerichte zorg ligt vrijwel stil, maar wordt sinds begin april weer geleidelijk opgestart binnen de geldende richtlijn.

Bron: GGZ Nederland

Peiling sociale (wijk)teams; vrij stabiel qua vorm, maar verder van oorspronkelijke ambitie

De (wijk)teams besteden veel aandacht aan individueel maatwerk, waardoor er weinig ruimte is voor collectieve aanpak of preventieve maatregelen voor de hele wijk. De vierde landelijke peiling onder gemeenten van kennisinstituut Movisie, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van VWS, laat zien dat een ruime meerderheid van de teams onvoldoende toekomt aan preventief en outreachend werken. De oorspronkelijke ambitie van veel gemeenten lijkt daarmee steeds minder haalbaar. Movisie-experts Hilde van Xanten en Silke van Arum lichten toe.

Bron: Movisie
29-04-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|