Zorg & Welzijn

Hersteltraject voor jeugdzorg is te ‘technocratisch’

De pogingen van het rijk en gemeenten om de jeugdzorg betaalbaar te maken, zijn teveel gericht op het beheersen van de jeugdzorg als ‘kostenpost’ en te weinig op inhoudelijke verbeteringen. Dat vinden de brancheverenigingen in de jeugdzorgsector, die zich uit ontevredenheid terugtrekken uit het traject. Niet technocratische bezuinigingen, maar passende jeugdhulp voor iedereen die dat nodig heeft, moet volgens hen voorop staan.

Bron: Binnenlands Bestuur
25-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

BNR Nieuwsradio verkiezingsdebat: ‘Samenwerking cruciaal voor regionale organisatie zorg’

Alle zorg die je regionaal kunt regelen moet je ook regionaal organiseren, Den Haag moet zich grotendeels beperken tot het stellen van kaders. Dat zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg in het BNR Nieuwsradio verkiezingsdebat ‘Betaalbare zorg na de coronacrisis’. Vooral acute zorg moet wat haar betreft zoveel mogelijk regionaal georganiseerd worden. Samenwerking vóór marktwerking, is het devies.

Bron: BNR
25-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Bob de Wit: “Gezondheid is méér dan alleen maar naar de dokter gaan en gerepareerd worden in een ziekenhuis”

De toekomst voorspellen kan hij niet, maar prof. dr. Bob de Wit houdt zich wel dagelijks bezig met het begrijpen van de toekomst. “Ik verdeel mijn tijd over de wetenschap, ik werk op Nyenrode en ik heb een strategie-adviesbureau” vertelt hij in een interview met Gezondheid.nl. Zijn verwachting is dat we naar een andere maatschappijvorm gaan. Hij legt graag uit waarom hij dat denkt en wat voor gevolgen dat heeft voor de gezondheidszorg.

Bron: Gezondheid.nl
25-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Gezond leiderschap

Veel bestuurders onderschatten hun rol én impact op de gezondheid van hun medewerkers. Dat zegt Anouk ten Arve van IZZ. Ze schreef een boek over Gezond Leiderschap. Te vaak gaat het over de eisen van het zorgstelsel en de regeltjes en te vaak gaat het niet over de mensen. Robin is te gast bij zorgorganisatie Envida in Maastricht om in deze podcast het thema te bespreken.

Bron: IZZ
25-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

ZKN: komende 5 jaar dubbel zoveel patiënten naar zelfstandige klinieken

De zelfstandige klinieken verwachten binnen vijf jaar een verdubbeling van het aantal patiënten: van één naar twee miljoen per jaar. Er komen ongeveer honderd kliniekvestigingen bij, schat branchevereniging ZKN. Dat gebeurt vooral in regio’s als Limburg, Brabant, Noord-Holland en de noordelijke provincies. Een groot deel van de huidige 400 vestigingen zal uitbreiden.

Bron: Zorgvisie
25-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Driekwart nieuwe toetreders in zorg voldoet niet aan wet

Driekwart van de nieuwe bedrijven die in de gezondheidszorg toetreden, voldoet niet aan alle wettelijke eisen. Als de IGJ deze bedrijven voor het eerst bezoekt, concludeert ze dat bij slechts 23 procent van de nieuwe toetreders de zorg “goed in orde is”. Dat zegt de IGJ na analyse van de cijfers over 2019. Meest voorkomende tekortkomingen liggen op het gebied van medicatiebeleid, kwaliteitssysteem, veilig melden van incidenten en medezeggenschap van cliënten. Van de 2500 nieuwkomers in 2019 voldeden er daarmee ongeveer 1925 niet aan de wettelijke eisen.

Bron: Skipr
23-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Aanbieders betaalde mantelzorg richten branchevereniging op

Aanbieders van aanvullende mantelzorg kunnen zich voortaan aansluiten bij een eigen brancheverenging, de Aanvullende Mantelzorg Vereniging Nederland (AMVN). Momenteel zijn de vier grootste organisaties, Saar aan Huis, Mantelaar, UWassistent en Senior Service, verenigd in de AMVN. Naar verwachting sluiten meerdere bedrijven zich komende tijd aan, zo laat de organisatie weten.

Bron: Skipr
22-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Ervaringsdeskundigheid: hoe komt ervaringskennis tot zijn recht?

Bij het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigen bestaat veel verwarring. Onder meer over de vraag wat ervaringskennis eigenlijk is. Marc Mulder, ervaringsdeskundige bij Movisie onderscheidt vier soorten: de eigen ervaring als kennisbron, kennis over het inzetten van de ervaring in het gesprek, collectieve ervaringskennis en het delen en duiden van de kennis die je als ervaringsdeskundige hebt opgedaan.

Bron: Movisie
18-02-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|