Zorg & Welzijn

Besturen tijdens en ná corona

De coronacrisis heeft blootgelegd wat sterke en minder sterke punten waren van strategie en bestuurlijk leiderschap in de langdurende zorg. Nu is het zaak om dit als een kans te zien om daar een vervolg aan te geven richting de toekomst. Met deze tools reflecteert u op uw eigen organisatie óf uw handelen als bestuurder en ontdekt u de geleerde lessen.

Bron: Vilans
06-05-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Jeugdzorg zit ondanks extra geld met handen in het haar

Door corona is de situatie van veel jongeren onzeker en uitzichtloos. Rondom de persconferenties zien instellingen voor jeugd-ggz het aantal suïcidepogingen stijgen. Er was al 200 miljoen vrijgemaakt en daar komt nu nog 613 miljoen euro bij. Met dit geld moeten de ruim 350 Nederlandse gemeenten de wachtlijsten voor crisishulp wegwerken.

Bron: Zorg + Welzijn
04-05-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

De impact van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op statuten van zorgorganisaties

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die nieuwe regels bevat voor het bestuur en toezicht van onder meer stichtingen en coöperaties, treedt op 1 juli 2021 in werking. Advocaat Bas van Schelven en notaris Mariël Vrielink van Van Benthem & Keulen beantwoorden vragen die door zorgorganisaties worden gesteld. Welke impact heeft de Wbtr op de statuten van uw organisatie en moet u die wijzigen?

Bron: Zorgvisie
04-05-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg boekt geen meetbare resultaten

De afspraken van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg leiden na twee jaar nog niet tot meetbare resultaten. Het doel en de beweging is duidelijk, in de praktijk zorgt “het gesprek over het ‘hoe’ voor vertraging”. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt een “onbevredigend gevoel” te hebben bij het akkoord. Het devies van onderzoekbureau Rebel: versnel op drie thema’s.

Bron: Skipr
04-05-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

‘Een commissariaat is geen erebaantje meer’

Van de leden van de raad van commissarissen (rvc) wordt steeds meer verwacht, stelt advocaat Erwin Bos. Naast organisatorische, financiële en juridische deskundigheid ook inzicht in maatschappelijke verhoudingen. Hij adviseert dan ook om goed na te denken voordat je een functie als commissaris aanvaardt, ook al vanwege kwesties van aansprakelijkheid.

Bron: Zorgvisie
03-05-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|