Zorg & Welzijn

30 procent van de cliëntondersteuners kan niet onafhankelijk werken

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart echter dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.

Bron: Zorgvisie
18-01-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

De Jeugdautoriteit bewaakt vanaf 1 januari 2019 de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten het onderling niet eens worden over bijvoorbeeld de hoogte van tarieven kunnen zij terecht bij het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Als dit team onvoldoende kan helpen komt de Jeugdautoriteit in beeld. De Jeugdautoriteit bemiddelt bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en spreekt gemeenten aan als de continuïteit van de zorg in het geding komt.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut
17-01-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Wijkteams zijn gelukkig professioneel ongehoorzaam

Vier jaar lang werd door onderzoekers meegekeken bij wijkteams in zes grote gemeentes. Die sociaal professionals blijken hun eigen inschatting van burgers belangrijker te vinden dan wat beleidsmakers willen. ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat bestuurders ondanks hun beleid kunnen zeggen dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd.’

Bron: Zorg + Welzijn
17-01-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|