Zorg & Welzijn

Deze drie elementen vormen het zorglandschap van de toekomst

Het zorgstelsel in Nederland is ingewikkeld. Er zijn veel spelers, diverse verzekeringen en verschillende financieringsstromen. De kennis van het stelsel is, ook bij mensen die in de zorg werkzaam zijn, gering. Opleidingen besteden er nauwelijks aandacht aan. Dat is jammer, want kennis van ‘hoe het werkt’ in de gezondheidszorg is belangrijk, schrijft Martien Bouwmans in zijn boek ‘Het zorgstelsel ontrafeld’.

Bron: Zorgvisie
23-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Open over de overgang

Elke vrouw krijgt er mee te maken: de overgang. De één heeft er meer last van dan de ander. Maar dat het bij veel vrouwen leidt tot belemmeringen in het dagelijks leven en dus ook op het werk, staat buiten kijf. CNV Connectief staat naast deze vrouwen. We maakten een handreiking en geven tips aan werknemers, werkgevers en ondernemings- en medezeggenschapsraden.

Bron CNV Connectief
22-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

‘Nu ouderenwoningen bouwen bespaart op termijn Wmo-kosten’

In 2040 heeft Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers. Om alle ouderen een passend thuis te bieden, moet er een extra bouwinspanning worden geleverd, vinden Syntrus Achmea en Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea. Ze hebben hun krachten gebundeld om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. Daarbij pleiten zij voor meer gemeenschappelijke woonvormen en zorg rondom huis.

Bron: Skipr
21-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Grote hervorming jeugdzorg van start

Hoe moet de 1,3 miljard extra geld voor jeugdzorg besteed worden en welke hervormingen moet de Jeugdwet krijgen? Over die vraag buigen zich vanaf vandaag vijf partijen. Voor het einde van het jaar moet er een hervormingsagenda jeugdzorg zijn. Een ding werd duidelijk na alle onderzoeken en commissies der wijzen: de Jeugdwet kan met het huidige budget niet uitgevoerd worden. VWS legde 1,3 miljard euro bij, onder de voorwaarde dat de Nederlandse gemeenten zich zouden committeren aan een hervormingsagenda.

Bron: Skipr
16-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart

Een groeiende groep 75-plussers woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. Een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. Diverse knelpunten belemmeren die zorg. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals. Dat blijkt uit het SCP-onderzoek Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart.

Bron: SCP
15-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Rian van de Schoot: ‘Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldt op NOS.nl dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers geen goede zorg krijgt wegens ‘hardnekkige’ knelpunten. Vilans-directeur Rian van de Schoot reageert: ‘De oplossing voor deze knelpunten is in de maak. De cliënt gaat merken dat de zorg integraal wordt geleverd in plaats van vanuit verschillende eilandjes.’

Bron: Vilans
15-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|

Zo verbetert u de zorg en ondersteuning in uw gemeente

Hoe komen zorg en ondersteuning voor een inwoner tot stand? Is dat in samenhang? Past dat bij zijn vraag? Zijn er drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? Valt er iets te verbeteren? Op die vragen krijgen gemeenten antwoord met de (gratis) Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk, waarvan Vilans één van de partners is.

Bron: Vilans
15-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|

CBS-cijfers over gebruik jeugdhulp door wijkteams kloppen deels niet

De cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde over het gebruik van jeugdhulp in verschillende regio’s kloppen deels niet, meldt het CBS zelf. Gemeenten en regio’s hebben vooral over de jaren 2015 en 2016 moeite gehad met het aanleveren van de cijfers over het gebruik van jeugdhulp door wijkteams. Hierdoor ontstaan soms flinke stijgingen en dalingen die in werkelijkheid niet kloppen.

Bron: Skipr
14-07-2021|Categorieën: Zorg & Welzijn|