Zorg & Welzijn

Rapport Regeldruk in de langdurige zorg – boosdoeners blootgelegd

Het schrappen van regels is niet genoeg om administratieve lasten in de langdurige zorg blijvend te verminderen. Om regeldruk duurzaam aan te pakken moeten we naar de dieperliggende oorzaken kijken. In het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg – de boosdoeners blootgelegd’ leggen we 5 oorzaken van regeldruk bloot in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg.

Bron: Vilans
09-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Minder wijkverpleging tijdens coronacrisis

In de wijkverpleging is het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak afgenomen. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit een analyse van de NZa.

Bron: Skipr
09-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Acute zorg van morgen is slim, wendbaar en samenhangend

Een wendbare acute zorgketen die meebeweegt op toekomstige uitdagingen en mogelijkheden, dat is blijkens de gelijknamige ‘houtskoolschets’ van VWS de toekomst van de acute zorg. Dit betekent: digitalisering, meer preventie, een fijnmaziger acute keten die bij de patiënt thuis begint, samenwerking in de regio en een getrapte toegang tot zwaardere voorzieningen. Bij dit alles hoort ook integrale financiering, die over de huidige schotten heen loopt.

Bron: Skipr
07-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Klinisch technoloog in BIG-register

Per 1 juli 2020 worden technisch medisch specialisten opgenomen in de Wet BIG. Daarmee krijgen zij een zelfstandige behandelbevoegdheid en declaratiebevoegdheden. Tim Boers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), zegt dat de meerwaarde van klinisch technologen alleen maar toeneemt met de opmars van medische technologie.

Bron: Skipr
06-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn|

‘Goede raad van toezicht beseft dat zorg niet eindigt bij de muren van de instelling’

Cijfers en financiële continuïteit golden lange tijd als het alfa en omega van intern toezicht in de zorg. Het huidige tijdsgewricht vraagt een bredere benadering, vinden Marina Eckenhausen (IGJ) en Karina Raaijmakers (NZa). Sleutelwoord in het recent aangescherpte toezichtkader is maatschappelijke positionering. ‘Wij willen dat een raad van toezicht zich nadrukkelijk realiseert dat zorg niet begint en eindigt bij de muren van de instelling.’

Bron: Zorgvisie
06-07-2020|Categorieën: Zorg & Welzijn, Zorg en Welzijn uitgelicht|