Zorg & Welzijn

Wachtlijsten in de zorg wegwerken? Leer van de aanpak in andere sectoren

Al jarenlang kampen diverse deelsectoren van de zorg met wachtlijsten. Jeugdzorg, gz en ggz, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg; overal staan cliënten lang op een wachtlijst. Soms zo lang dat ze vanzelf promoveren tot spoedgeval, waardoor de mensen op de reguliere wachtlijst nog langer moeten wachten. Alle betrokken stakeholders kennen het probleem, kennen ook schrijnende praktijkvoorbeelden, maar toch blijft geld altijd een issue. Daarom is het tijd om dit thema niet langer te bekijken door de kostenbril, maar door de bril van brede maatschappelijke opbrengsten.

Bron: Skipr
27-06-2022|Categorieën: Zorg & Welzijn|

NZa past zorgspecifieke fusietoets aan: waarom afschaffen beter én nodig is voor de zorg

De NZa gaat per 1 juli 2022 anders om met de invulling van de zorgspecifieke fusietoets. Dit vooruitlopend op de beoogde overheveling van de toets naar de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”). In deze bijdrage bespreken advocaten Diederik Schrijvershof en Paul Breithaupt de wijzigingen die de NZa doorvoert. Ook lichten zij toe waarom de toets beter kan worden afgeschaft.

Bron: Zorgvisie
27-06-2022|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Michel van Schaik (Rabobank): ‘Preventie is nog steeds het stiefkindje binnen de zorg’

Directeur gezondheidszorg bij de Rabobank Michel van Schaik vindt het onbegrijpelijk dat met het toenemen van de coronabesmettingen de discussie over de beschikbaarheid van IC-bedden oplaait, terwijl de aandacht voor preventie achterblijft. Innovatieve manieren om gezondheid te ondersteunen in plaats van alle pijlen op reparatiegeneeskunde te richten, zijn een speerpunt voor het investeringsbeleid van de Rabobank.

Bron: Zorgvisie
24-06-2022|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Wat is waardegedreven zorg eigenlijk?

De afgelopen twintig is jaar is het begrip ‘waarde’ de zorg binnengeslopen. Via dit begrip heeft het economisch denken grip gekregen op het schaarse goed zorg, dat net als andere schaarse goederen en diensten onderhevig blijkt aan economische wetmatigheden. In Nederland heeft de term ondertussen zelfs het regeerakkoord bereikt. Qruxx presenteert de serie: Wat u moet weten over passende en waardegedreven zorg.

Bron: Qruxx
24-06-2022|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Seminar ‘Ongelijke Kansen in Werk en Gezondheid: Perspectieven voor Duurzame Participatie’

De ongelijkheid in kansen en capaciteiten voor duurzame participatie neemt toe voor mensen met onvoldoende vaardigheden en/of een slechte gezondheid. Dat laat de recente grote financiële crisis zien maar ook de huidige Covid-19 pandemie. Dagelijks berichten de media over sociale ongelijkheid en armoede. Dit ondanks een ‘goed’ systeem van sociale voorzieningen. Het seminar van De Academische Werkplaats Arbeid & Gezondheid (AWAG) van Tranzo werpt een licht op de problematiek vanuit verschillende invalshoeken: arbeid en HR-management, sociale zekerheid, zorg en welzijn en mentale gezondheid.

Aanmelden: Tilburg University / Tranzo
24-06-2022|Categorieën: Regio, Zorg & Welzijn|

Zorg en sociaal domein vinden elkaar in de Proeftuinen Leven tot het Einde

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar en op leeftijd, staan de zorgvraagstukken meestal op de voorgrond. Maar om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden, is er ook aandacht nodig voor de vragen in het sociaal domein. In de proeftuinen Leven tot het Einde onderzoeken Agora en Movisie samen met gemeenten en professionals uit beide domeinen hoe ze samen kunnen werken ten behoeve van de inwoner.

Bron: Movisie
23-06-2022|Categorieën: Zorg & Welzijn|