Zorg & Welzijn

Erasmus MC-topman: netwerkzorg verliest momentum

Stramme regels op het gebied van financiering en samenwerking dreigen verdere netwerkvorming in de zorg te doen stagneren. Dat betoogt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van Erasmus MC. Bijkomende obstakels zijn volgens Kuipers een gemankeerde digitale informatie-uitwisseling en een gebrek aan bestuurlijke daadkracht.

Bron: Skipr
15-07-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Minister neemt concrete maatregelen richting uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat het komende jaar met organisaties uit het veld concrete maatregelen nemen om de ‘kanteling richting uitkomstgerichte zorg’ in gang te zetten. Zo komt er een nieuwe organisatie die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties én op dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties.

Bron: Skipr
12-07-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Zorgen om stijging wachttijden in ggz

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn sinds november vorig jaar voor de meeste diagnosegroepen licht gedaald of stabiel gebleven. Toch zijn er zorgen over de behandeling van zogeheten pervasieve stoornissen, zoals autisme. Ten opzichte van november vorig jaar zijn de wachttijden in die diagnosegroep met vier weken gestegen, blijkt uit monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bron: Skipr
12-07-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

‘Onvoldoende preventie door gebrekkige samenwerking’

Gemeenten investeren onvoldoende in preventie in het kader van de landelijke beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dat stelt ruim 90 procent van de leden van werkgeversorganisatie ActiZ in een peiling. Bijna tweederde van de ondervraagden ziet de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende financiers van preventie (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) als boosdoener.

Bron: Skipr
11-07-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|

Verschil particuliere en reguliere woonzorg zit vooral in schaal

Tussen particuliere en reguliere woonzorg is geen scherp onderscheid te maken. Net als in de reguliere instellingen wordt de langdurige zorg in particuliere instellingen vrijwel altijd uit publieke middelen betaald, maar het wonen en eventuele aanvullende services betalen de ouderen zelf. Er is evenmin verschil in kwaliteit, maar door de kleinschalige organisatie heeft de particuliere woonzorg vaak niet de deskundigheid in huis voor complexe zorgvragen. Het is een van de conclusies uit een verkennend SCP-onderzoek over de particuliere woonzorgsector.

Bron: Zorgvisie
09-07-2019|Categorieën: Zorg & Welzijn|