Personalia

Jolanda Mathijssen bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd

Op 15 september benoemt Tilburg University Jolanda Mathijssen als bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd. Zij gaat zich richten op de effectiviteit van jeugdhulp, met name op onderzoek naar de rol van opvoeding en gezinsfunctioneren in preventie en behandeling van psychosociale problematiek bij kinderen.

Bron: Skipr
09-09-2022|Categorieën: Personalia|

Severinus benoemt Ruud Coolen van Brakel als lid en voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 september 2022 treedt Ruud Coolen van Brakel toe als lid van de Raad van Toezicht van Severinus in Veldhoven. Per 1 januari 2023 volgt de heer Coolen van Brakel vertrekkend voorzitter Ton Horn op. Met de benoeming van Ruud Coolen van Brakel is de continuïteit van het voorzitterschap binnen de Raad van Toezicht geborgd en is er tijd voor een goede overdracht. De heer Coolen van Brakel wordt lid van de remuneratiecommissie.

Bron: Severinus
02-09-2022|Categorieën: Personalia|

Bas van Oosterhout nieuw lid Raad van Bestuur Amarant

Bas van Oosterhout is per 1 november 2022 benoemd als lid Raad van Bestuur. Hij vervangt daarmee Ronald Helder, die tot aan zijn pensionering tijdelijk aangebleven is als lid Raad van Bestuur totdat in opvolging was voorzien. Bas van Oosterhout vormt samen met Peter van den Broek, voorzitter, het collegiaal bestuur.

Bron: Amarant
29-07-2022|Categorieën: Personalia|