Personalia

Van Neynsel verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Marjolein de Vugt treedt per 1 februari aan tot de raad van toezicht van ouderenorganisatie Van Neynsel. Zij volgt hiermee Herman Maassen op, wiens benoemingstermijn afloopt op 31 mei 2019. De Vugt is gezondheidszorgpsycholoog bij Maastricht UMC+ en hoogleraar psychosociale innovaties in dementie bij de Universiteit Maastricht.

Bron: Skipr
17-01-2019|Categorieën: Personalia|

ZuidZorg benoemt nieuw lid raad van toezicht

Astrid van der Put (49) treedt per 1 januari 2019 toe tot de raad van toezicht van Stichting ZuidZorg. In de raad van toezicht van ZuidZorg was een vacature ontstaan doordat Wim de Ruiter na een periode van ruim 5 jaar aftrad. De Ruiter is opgevolgd door de Peter Knuvers, die sinds al enige jaren deel uitmaakt van de raad van toezicht

Bron: Skipr
11-01-2019|Categorieën: Personalia|

Koninklijke Visio benoemt interim-topman

De raad van toezicht van Koninklijke Visio heeft Jules de Vet per 1 december 2018 benoemd als waarnemend bestuursvoorzitter. De Vet moet de komende maanden samen met Heleen Griffioen zorgen voor continuïteit in de besturing van Visio. De interim-aanstelling is nodig vanwege het vertrek van Marten de Bruine, die in oktober opstapte.

Bron: Skipr
30-11-2018|Categorieën: Personalia|

Voorzitter Raad van Bestuur verlaat de Viersprong

Roel Verheul, sinds 2007 voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, zal de ggz-instelling per 31 december 2018 verlaten. In die periode is de Viersprong van een aanbodgerichte therapeutische gemeenschap getransformeerd in een hedendaagse en vraaggerichte zorgonderneming. Het aantal medewerkers is meer dan vervijfvoudigd, terwijl het aantal patiënten bijna 20 keer groter werd.

Bron: De Viersprong
14-11-2018|Categorieën: Personalia|