Opinie

Veranderkracht na covid-19

Jac de Bruijn is adviseur bij YouCare – We zijn met onze hoofden stevig tegen de muur gelopen van covid-19. Het gaf in paniek een reflex die ons terugbracht naar waar we niet wilden zijn: een strak eenduidig medisch bepaald management dat weinig ruimte liet voor zeggenschap. Het zou ons moeten kunnen lukken om in de nadagen van covid-19 de zorg in betere banen te leiden. Van paniek, via crisismanagement naar een redelijke zorg. Kunnen we iets veranderen? Even stilstaan en de koppen creatief bij elkaar graag.

Bron: Skipr
24-07-2021|Categorieën: Corona, Opinie|

Een nieuw decennium voor de ggz

Eddy van de Werken, voorzitter OIZ – Terwijl u dit leest, wordt hard gesleuteld aan de definities van het zogeheten zorgprestatiemodel voor de ggz. Dat schrijft Eddy van de Werken in zijn column in Zorgvisie Tech magazine. Zowel qua zorgtypering (definities van de te leveren zorg) als in de verantwoording (financiële tegenprestatie) verandert straks veel.

Bron: Zorgvisie
23-07-2021|Categorieën: Opinie|

Uitstel- of afstelzorg

Marcel Canoy – Corona is niet alleen schadelijk voor hen die de ziekte treft. Doordat de zorg overbelast is geraakt, hebben andere patiënten te maken met uitstelzorg. Dat kost hun gezonde levensjaren. We hebben alleen geen idee hoe groot die schade is. Wat we wel weten is dat de hoeveelheid uitgestelde zorg structureel overschat dreigt te worden omdat geen rekening wordt gehouden met compenserende factoren.

Bron: Zorgvisie
22-07-2021|Categorieën: Opinie|

Delen als default

Egge van der Poel is Clinical Data Scientist bij onder meer Erasmus MC – De covid-pandemie is een schier onuitputtelijke bron voor reflecties op onze samenleving als geheel en onze organisatievormen in het bijzonder. Voor nu wil ik de absolute noodzaak van samenwerken benoemen: van het verspreiden van patiënten over bedden door heel Nederland (en daarbuiten) tot en met het ontwikkelen en delen van kennis over effectieve behandelingen voor patiënten thuis en in het ziekenhuis. Dit alles kon alleen door intensieve samenwerking en snelle kennisdeling.

Bron: Skipr
21-07-2021|Categorieën: Opinie|

Aan de formateur

Carin Gaemers – Tijdens de komende regeerperiode zal echt werk moeten worden gemaakt van kwaliteitsverbetering, financiële duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de zorg. Natuurlijk, Hugo de Jonge heeft tal van veranderingen in gang gezet. Alleen niet genoeg en de samenhang ontbreekt nog. Logisch, want vanwege de corona-epidemie staat dit proces al anderhalf jaar stil.

Bron: Skipr
16-07-2021|Categorieën: Opinie|

Verpleeghuiszorg slechter dan zorg aan huis? Dat is te kort door de bocht

Het leek een mooie onderzoeksuitkomst: met intensieve zorg aan huis leef je een jaar langer dan in een verpleeghuis. Maar de conclusie klopt niet, omdat ouderen in een verpleeghuis gemiddeld kwetsbaarder zijn dan de thuiswonenden, aldus Miriam Haaksma en Monique Caljouw, onderzoekers van het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland.

Bron: Trouw
15-07-2021|Categorieën: Opinie|

Stop wasting a good crisis!

Koen Gorgels is in opleiding tot arts M+G – Stel je voor, je bent aangenomen als AIOS maar halverwege de opleiding word je ontslagen omdat je niet ingeloot bent voor de tweede helft van de opleiding. Je kans was ongeveer 50% maar in bepaalde regio’s slechts 17%! Een half jaar later mag je opnieuw loten en heb je evenveel kans. Wat je in de tussentijd doet is aan jou. Het klinkt bizar maar dit is de realiteit binnen de jeugdgezondheidszorg vanwege een gebrek aan opleidingsplekken voor het tweede deel van de opleiding Maatschappij + Gezondheid.

Bron: Skipr
15-07-2021|Categorieën: Opinie|

We kunnen bergen verzetten

Guido van Woerkom is o.a. voorzitter van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – De klachten over de organisatie van vaccinaties en de kritiek op de coronamaatregelen ten spijt, constateer ik dat we het nog zo slecht niet gedaan hebben met de aanpak van deze crisis. Terugkijkend zie ik een zorgsector die over flexibiliteit beschikt. Flexibiliteit die weliswaar noodzakelijk was door een beperkte capaciteit in de opvang van acute patiënten, maar zorgverleners stonden er toch maar. In hun race om levens te redden sloegen verschillende zorgverleners de handen in elkaar in een samenwerking waarvan we vóór deze crisis alleen nog maar droomden.

Bron: Skipr
09-07-2021|Categorieën: Opinie|

Mantelzorg meer en meer een nieuw sociaal risico

Er zijn in Nederland zo’n 5 miljoen mantelzorgers. ‘Dat doe je gewoon’ zeggen ze, als je hen hiernaar vraagt. Tegelijkertijd weten we dat nu al 10% van deze mantelzorgers overbelast is. Dat zijn meer dan 500.000 mantelzorgers die het niet meer lukt om alle ballen in de lucht te houden, omdat ze ‘gewoon’ voor hun naaste zorgen. Vind je dat veel? Bereid je dan maar voor op de toekomst.

Bron: Movisie
08-07-2021|Categorieën: Opinie|

Arbeidsmarktoplossingen in zorg en welzijn: wagen we de gok?

Peter van Lieshout is psycholoog en filosoof – We weten zeker dat we afkoersen op een enorm personeelsprobleem in zorg en welzijn – dat laten de ramingen al jaren zien. En we zagen het ook tijdens de coronaperiode. De beperkende factor was niet het geld: verzekeraars hadden al vroeg in de epidemie aangegeven alle reële kosten te zullen vergoeden. Nee, de ‘bottleneck’ was personeel: er waren onvoldoende goed opgeleide mensen te vinden.

Bron: Skipr
08-07-2021|Categorieën: Opinie|