Opinie

Coronavirus is de lakmoesproef voor de zorg

De impact van de corona-epidemie is maatschappelijk ontwrichtend, brengt angst, onzekerheid en aan de kant van de financiële markten zelfs de nodige paniek. We zijn de regie even kwijt en zullen op een aantal fronten het nodige moeten improviseren.

Bron: Skipr
16-03-2020|Categorieën: Opinie|

Hoe een PAxit te voorkomen

Milena Babovic is directeur van Nederlandse Associatie voor Physician Assistants – Huisartstekorten, de wachttijden in de ggz, de structurele personeelsproblemen in ziekenhuizen – de kranten staan er vol van en ook de Tweede Kamer lijkt niet onberoerd: de debatten over deze thema’s wisselden elkaar de afgelopen maanden in rap tempo af. Een simpel recept voor dé aanpak van deze problematiek is niet in zicht. Maar als we nu eens gaan omdenken. Vanuit acceptatie van de feitelijke situatie gaan kijken naar mogelijkheden. En in dat licht kijken naar taakherschikking. Kan het pad van taakherschikking dan een richting zijn die verder bewandeld moet worden?

Bron: Skipr
12-03-2020|Categorieën: Opinie|

Vijfjarenplan voor de regio

Jan Christiaan Huijsman – De mariniers uit Doorn wilden niet naar Zeeland en dus ging de verhuizing niet door. De ene regio is de andere niet. Zeeland loopt leeg net zoals Drenthe en het platteland. Dit raakt ook de zorg qua toegankelijkheid en beschikbaarheid. Regionale samenwerking is daardoor een belangrijk thema geworden.

Bron: Zorgvisie
12-03-2020|Categorieën: Opinie|

De zorg vraagt om een verschuiving van transacties naar relaties

Anneke Westerlaken is voorzitter van CNV Zorg & Welzijn – Voor de zomer presenteert het kabinet een ‘houtskoolschets’ op de toekomstige inrichting van de zorg. Op 5 maart overhandigde ik aan minister de Jonge de ingrediënten die wat CNV Zorg en Welzijn betreft niet kunnen ontbreken. Want het kan zoveel beter. Droom even met me mee. Stelt u zich voor dat in de zorgsector relaties centraal staan, in plaats van transacties.

Bron: Skipr
05-03-2020|Categorieën: Opinie|

Ouderenzorg vraagt om omdenken

Henk Nies is directeur strategie en ontwikkeling bij Vilans – De kwaliteit en de kwantiteit van de ouderenzorg zijn geregeld in het nieuws: kwaliteitsproblemen, wachtlijsten, personeelstekorten, te weinig geld. De vergrijzing doet geleidelijk haar werk. Het vraagstuk van de ouderenzorg wordt ook alleen maar groter. Hoe moet het verder? We willen immers voldoende zorg en goede zorg. Kan dat? Zeker, maar we moeten wel anders gaan denken om de kansen te zien.

Bron: Vilans
05-03-2020|Categorieën: Opinie|

Verzorgenden zijn meer dan een ‘groot zorghart’

Sarah Blom is ouderenpsycholoog – Het is weer zover. Ik open mijn Linkedin en daar zie ik het. Het zoveelste artikel van een zorgmanager die zijn personeel bejubelt om hun passie. Hun gedrevenheid. Hun grote zorghart. Hun tomeloze inzet. Deze manager is de eerste week in zijn nieuwe baan in het verpleeghuis diep geraakt door de betrokkenheid van zijn personeel. Ik citeer: ‘stuk voor stuk mensen met het hart op de juiste plaats, onvermoeibaar, vol passie’, zo luidt het.

Bron: Skipr
25-02-2020|Categorieën: Opinie|

Populisme en protectionisme in de zorg

Willemien Bischot is advocaat en partner bij Van Doorne – Minister De Jonge neemt maatregelen tegen fusies in de zorg. De vraag is of deze wel nodig zijn en of ze niet onnodig remmend werken daar waar fusies wel voordelen voor de zorg hebben. Op 18 februari publiceerde minister De Jonge een brief waarin hij twee maatregelen aankondigt om fusies in de zorg tegen te gaan.

Bron: Skipr
25-02-2020|Categorieën: Opinie|

Vijf adviezen waarmee Blokhuis de slag naar preventie kan maken

Roland Kip is directeur van Stichting IZZ – “Investering in preventie komt niet van de grond” zei Paul Blokhuis tijdens het jubileumsymposium van Zorgverzekeraars Nederland. Hij geeft aan dat er een omslag gemaakt moet worden: niet ziekte en schade als uitgangspunt, maar gezondheidspotentieel en preventie. Ik ben het volledig eens met deze gewenste omslag. Maar waarom komt het niet van de grond? En waarom voeren overheid én zorgverzekeraars geen ondersteunend beleid gericht op preventie maar juist een tegenstrijdig beleid?

Bron: Skipr
20-02-2020|Categorieën: Opinie|