Opinie

De concurrentie voorbij

Frank van Wijck is medisch journalist – In een interview in Trouw zegt VWS-minister Hugo de Jonge dat zorgaanbieders wat minder moeten denken aan het belang van hun eigen zorginstelling en meer elkaar moeten vinden. Helemaal waar natuurlijk. En zorgaanbieders weten dat zelf inmiddels ook maar al te goed. Als afzonderlijke aanbieders redden ze het niet lang meer. Een ziekenhuis kan de problemen die als een zwarte wolk op de zorg afkomen – toenemende vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten, steeds groter wordende personeelsproblematiek – niet alleen oplossen. Een eerstelijns zorgaanbieder kan dat evenmin. Een gemeente ook niet, net zomin als een zorgverzekeraar. Om nog maar te zwijgen van de patiënt.

Bron: Arts en Auto
25-02-2021|Categorieën: Opinie|

Verpleeghuizen bouwen?! Waar is de pot met goud?

Robbert Huijsman – In deze kabinetsperiode kwam er door toedoen van Hugo Borst twee miljard euro extra voor de kwaliteit van verpleeghuizen. Wie dat al veel vond, zal wakker schrikken over de miljarden die nodig zijn voor méér verpleeghuizen.

Bron: Skipr
25-02-2021|Categorieën: Opinie|

Bestaat er een optimale inrichting van overhead?

Marvin Hanekamp en Simon Heesbeen – Bij instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg gaat 16,6 procent van de totale kosten naar overhead; binnen de gehandicaptenzorg is dit 16,3 procent en binnen de geestelijke gezondheidszorg 21,2 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Care van Berenschot onder 112 organisaties, op basis van de jaarrekeningen uit 2019. De uitkomsten liggen daarmee op een vergelijkbaar niveau als het jaar ervoor.

Bron: Zorgvisie
25-02-2021|Categorieën: Opinie|

Het Grote Zorgdebat: Het recht om te kiezen voor digitale zorg

Dianda Veldman is directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland – Erik Gerritsen, de hoogste ambtelijke baas bij VWS, is een regelmatig pleitbezorger voor een ‘patiëntenguerilla voor digitale zorg’. Hij zegt: “als patiënten er maar vaak genoeg naar vragen, voelt de zorgaanbieder zich vanzelf genoodzaakt contacten met patiënten ook online aan te bieden. Of hen zelf metingen te laten doen.” Dat klinkt goed en ik zou willen dat het zo ook gaat. Maar helaas is de harde werkelijkheid anders, zoals ik, nu niet als patiëntvertegenwoordiger maar als gewoon patiënt aan den lijve ondervind.

Bron: Skipr
23-02-2021|Categorieën: Opinie|

Ouderenzorg als verkiezingsthema: als lemmingen de zorgkloof in?

Als gevolg van de vergrijzing groeit de zorgvraag, maar hoe zorgen we voor méér personeel? Politieke partijen lijken als lemmingen af te rennen op de zorgkloof. DENK benoemt weinig oplossingen maar wel het probleem: “Er is een chronisch tekort aan zorgpersoneel dat verpleging en verzorging levert aan ouderen.” Inderdaad, in 2030 heeft de ouderenzorg 70.200 personen tekort. 50PLUS komt niet verder dan dialoogvoorstel over de houdbaarheidsvraag “Hoe gaan we om met vergrijzingskosten, zeker gezien het toenemende personeelstekort?” Hoog tijd voor radicalere maatregelen!

Bron: Skipr
18-02-2021|Categorieën: Opinie|

Het vergt moed om samen te werken

Jelle Boonstra – Als het afgelopen jaar iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat de zorgsector cruciaal is. Niet alleen voor onze gezondheid en ons welzijn, maar voor de hele economie. Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We wisten al dat vergaande maatregelen nodig zijn om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden. Dit besef is door de uitbraak van het coronavirus doorgedrongen tot in de volle breedte van de samenleving. Maar met besef alleen ben je er nog niet. De grote vraag is: hoe dan?

Bron: Skipr
18-02-2021|Categorieën: Opinie|

Doorzettingsmacht

Elise Buiting – Marian Kaljouw van de NZa slaat de spijker op z’n kop in een artikel in Zorgvisie van 26 januari: ‘Iedereen is het eens over het belang van ­preventie en uitkomstgerichte zorg, maar er verandert al 15 jaar niks. Collectieve zorgdoelen zijn alleen bereikbaar met doorzettingsmacht.’

Bron: Medisch Contact
18-02-2021|Categorieën: Opinie|

Ouderenzorg als verkiezingsthema: Doodgaan hoort erbij

Robbert Huijsman is bestuurder van Geriant en hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg bij de EUR – Vergankelijkheid en sterven als genormaliseerde thema’s in een vergrijzende samenleving. Bekennen de politieke partijen ook op dit thema kleur in hun verkiezingsprogramma’s? In de vorige blog bleek dat sommige partijen de relatie leggen tussen eenzaamheid en stervenswens. Dat verband bestaat inderdaad maar is verdrietig en onwenselijk. De laatste levensfase is lastig bespreekbaar en omgeven met maatschappelijke en ethisch-normatieve vraagstukken. Het is voor het huidige kabinet een duidelijke worsteling.

Bron: Skipr
11-02-2021|Categorieën: Opinie|