Opinie

We zijn hard toe aan een nieuw gezondheidscontract

Karine van ’t Land – Corona heeft het ‘impliciete gezondheidscontract’ in onze maatschappij blootgelegd. Dit contract bepaalde ons handelen in reactie op corona. Het contract bleek gestoeld op het uitgangspunt dat ziekte en dood tegen vrijwel elke prijs voorkomen moeten worden. Maar terwijl we uit alle macht onze fysieke gezondheid beschermden, zetten we onze vrijheid en rechtvaardige gelijkheid ernstig onder druk.

Bron: Skipr
20-10-2020|Categorieën: Opinie|

Coronacrisis creëert momentum voor ict

Dirk-Jan Schoneveld, Berenschot – De coronacrisis maakt het belang van goede ict haarfijn duidelijk. Dat leidt tot een hernieuwde waardering voor de ict: de toegevoegde waarde wordt prominenter zichtbaar. Dat creëert momentum.

Bron: Zorgvisie
15-10-2020|Categorieën: Opinie|

Overvloed en onbehagen

Hugo Keuzenkamp – Hoe komt het dat we massaal vinden dat onze zorghelden, die zich ‘het snot voor de ogen werken’, met een fooi afgescheept worden? Hoe komt het dat we collectief menen dat de zorg het afvoerputje van de economie is? Hugo Keuzenkamp vreest dat we in tijden van corona last hebben van collectieve zinsbegoocheling, zo schrijft hij. “In plaats van mondkapjes opdoen kunnen we beter eerst de oogkleppen afzetten. De zorg is nog nooit zo goed geweest als nu.”

Bron: Skipr
12-10-2020|Categorieën: Opinie|

Coronacrisis toont noodzaak tot brede herwaardering van werk

Geertje van de Ven en Irene van de Glind / FWG – Applaus, bonus, helden, vitale beroepen. Termen die we veel lezen en horen in nieuwsberichten en tv-programma’s. Er wordt volop gediscussieerd over de waardering voor het werk van de zorgmedewerker. Er wordt politiek bedreven. Naarstig zoekt men naar mogelijkheden, waarbij bekende oplossingen de revue passeren: meer ontwikkelmogelijkheden, meer zeggenschap en minder werkdruk. Toch denken we bij FWG dat dit pijnpunt meer verdient.

Bron: Skipr
09-10-2020|Categorieën: Opinie|

Dweilen met de kraan open

Carin Gaemers – De psychische schade bij zorgmedewerkers is groot en net als bij de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen trekt de langdurige zorg weer aan het kortste eind.

Bron: Skipr
07-10-2020|Categorieën: Opinie|

Kader goed bestuur van IGJ en NZa: veel ruis op de lijn

Klaas Meersma is partner bij de vakgroep Overheid en Onderneming van AKD – Vlak voor het zomerreces publiceerden de IGJ en de NZa hun gezamenlijke informatiekaart ‘Kader goed bestuur’. Het kader beoogt handvatten te geven voor bestuurders en toezichthouders, maar functioneert ook als raamwerk voor het toezicht van beide toezichthouders.

Bron: Skipr
01-10-2020|Categorieën: Opinie|

Hoezo samen? Laat als sociaal werkers je eigen stem horen!

Mariska Meinen, Josien Hofs – Voortdurend wordt benadrukt dat we samen in de coronacrisis zitten, dat corona ons allemaal treft en dat we er samen uit moeten komen. Maar corona treft ons niet allemaal en niet in gelijke mate. Kwetsbare en uitgesloten mensen moeten op sociaal werkers kunnen rekenen, ook als deze daarmee tegen hun werkgever of instelling ingaan.

Bron: Sociale Vraagstukken
01-10-2020|Categorieën: Opinie|

Zorg als ligbed bij het zwembad

Vorige week zag ik een interessante kop op Volkskrant.nl: ‘De zorgverzekering wordt steeds vaker gebruikt als een all-you-can-eat-buffet’. Zo’n artikel moet je natuurlijk even lezen – het bleek een column van huisarts Danka Stuijver. Ik snapte niet direct wat er met de vergelijking tussen een zorgverzekering en een all-you-can-eat-buffet bedoeld werd, dus was nieuwsgierig. En eigenlijk was het me bij de eerste alinea al duidelijk: het volop inzetten van zorg als je eigen risico toch al op is. Dat de kosten van de zorg die je gebruikt dan niet meer uitmaken want jij hoeft er niets extra meer voor te betalen.

Bron: Home Finance
01-10-2020|Categorieën: Opinie|

Weerbare zorg staat of valt bij weerbaarheid zorgmedewerker

Roland Kip is directeur van Stichting IZZ – De erkenning van het RIVM dat de richtlijn over mondkapjes was gebaseerd op schaarste en de discussie die daarop volgde, benadrukt opnieuw het belang van bescherming van zorgprofessionals en borging van hun individuele weerbaarheid in de frontlinie. Maar ook het belang van transparantie en duidelijkheid over wat overheid en het RIVM daarin kunnen bieden. Op beide fronten is het helaas mis gegaan. Met pijnlijke gevolgen, die we ook bevestigd zien in onze jaarlijkse Monitor Gezond Werken.

Bron: Skipr
01-10-2020|Categorieën: Opinie|