Opinie

Verpleeghuiszorg: hoe verdelen we de schaarste?

Mireille de Wee is bestuurder bij De Riethorst Stromenland – De druk op de verpleeghuissector is groot. Te groot. Dat kwam ook duidelijk naar voren in het debat over de wachttijden voor verpleeghuizen deze week in de Tweede Kamer. Ruim 17.000 ouderen wachten op dit moment op een verpleeghuisplek. Al maanden groeien de wachtlijsten met ruim 500 mensen per maand. En dit is nog maar het begin van de vergrijzingsgolf.

Bron: Skipr
17-01-2020|Categorieën: Opinie|

De zorg moet slimmer, maar hoe doe je dat?

Marenne Terlingen is beleidsadviseur kwaliteit & organisatie bij de NVZ – Iedereen is het erover eens dat de zorg slimmer kan, en ook slimmer moét. Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is de sleutel om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Maar hoe pak je dat aan? De NVZ heeft, ondersteund door Berenschot, in kaart gebracht welke interventies nodig zijn om de zorg slimmer in te richten.

Bron: Skipr
15-01-2020|Categorieën: Opinie|

Verhoging instroom van hbo verpleegkundigen krijgt teleurstellend vervolg in de zorg

Op verzoek van de zorgorganisaties hebben hbo-V opleidingen hun instroom flink verhoogd en de numerus fixus losgelaten. Avans Hogeschool heeft haar instroom de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Het opleidingsteam en de zorgpartners hebben hard gewerkt om de kwaliteit van onderwijs, stage en begeleiding goed te houden. […] Avans Hogeschool alumni laten weten dat in het werk vaak geen beroep wordt gedaan op hbo-V competenties, hun ideeën over kwaliteitsverbetering en zorginnovatie niet welkom zijn en zij geacht worden mee te draaien in de bestaande structuur.

Bron: LinkedIn
14-01-2020|Categorieën: Arbeidsmarkt, Opinie|

Luc Kenter: ‘Gouden tips De Blok miskennen realiteit’

Jos de Blok van Buurtzorg gaf tien ‘gouden tips’ over de toekomst van de wijkverpleging aan minister Hugo de Jonge. De tips zouden zelfs leiden tot een volumebesparing van 20 tot 30 procent. ‘De onderbouwing voor de stelling ontbreekt en die is er ook niet’, aldus Luc Kenter, bestuursvoorzitter bij Thebe. Hij heeft één tip voor De Blok en De Jonge: laten we eerlijk zijn.

Bron: Zorgvisie
13-01-2020|Categorieën: Opinie|

De heruitvinding van de ‘sociaal werker’ is niet overal even grondig uit de verf gekomen.

Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en publicist – Nu we ons opmaken voor het eerste lustrum van de decentralisaties en de daaruit voortgekomen ‘transformatie’ van het ‘sociaal domein’, moeten we constateren dat de beloofde heruitvinding van de ‘sociaal werker’ met als kleinschalige werkorganisatie het wijk- of buurtteam niet overal even grondig uit de verf is gekomen. Om het voorzichtig uit te drukken.

Bron: Movisie
09-01-2020|Categorieën: Opinie|

Is het mis met onze kinderen òf met het systeem?

Drs. Anne Zouridis-Veldhoven is bestuurskundige en ­gemeenteraadslid in Tilburg namens het CDA – De gemeente Tilburg heeft zonder slag of stoot weer zes miljoen extra opgehoest voor de jeugdzorg. Dat is niet zo gek. Er zijn grote wachtlijsten, de kwaliteit staat hier en daar stevig onder druk en er worden meer en meer kinderen ‘geholpen’. Wat opviel was dat het vrijwel zonder debat ging. Maar waar de toenemende zorgvraag precies vandaan komt? En of het geld wel goed besteed wordt? Het is volstrekt onduidelijk.

Bron: Brabants Dagblad
08-01-2020|Categorieën: Opinie|

Echte revoluties komen van buiten, ook in de zorg

Sander Bijl is medeoprichter van BeterDichtbij – Als het gaat over de digitalisering van de gezondheidszorg, of de mate waarin technologie kan helpen om aan de groeiende uitdagingen van onze gezondheidszorg het hoofd te bieden, dan vallen vaak woorden als hype, eHealth en revolutie. Vrijwel altijd in één adem vergezeld van teleurgestelde citaten waaruit blijkt dat de hooggespannen beloftes nog amper vervuld zouden worden. Volgens mij is het tijd voor een andere aanpak en vooral een andere visie. Laten we ‘de grote woorden’ van 2019 loslaten, en in 2020 gaan voor een andere aanpak en visie.

Bron: Skipr
07-01-2020|Categorieën: Opinie|

Vier adviezen voor V&VN: ‘Houd op over functiedifferentiatie’

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige – Na het debacle rond het wetsvoorstel BIG II moet onze beroepsvereniging zichzelf opnieuw uitvinden. Daar zijn ze zich gelukkig bewust van. Daarom nodigde het nieuwe bestuur een aantal verpleegkundigen uit op het hoofdkantoor om te praten over de toekomst. Ik mocht ook langskomen en heb hen het volgende geadviseerd.

Bron: Nursing
07-01-2020|Categorieën: Opinie|

Zelfsturende teams: met alleen ruimte geven kom je er niet

Amir Sharafkhani is adviseur organisatiekunde bij Twynstra Gudde. – Jouw zorgorganisatie werkt al een tijdje met zelforganiserende teams. Het gaat bij sommige teams goed en bij anderen minder. Je bent organisatiebreed gezien nog niet tevreden en ziet ruimte voor verbetering. Hoe pak je dat aan? In deze blog pleit ik voor een programmatische aanpak. Omdat ik geloof dat het doorontwikkelen van het zelforganiserend werken veel verschillende activiteiten vraagt die in samenhang uitgevoerd moeten worden.

Bron: Skipr
16-12-2019|Categorieën: Opinie|