Opinie

Focus op vertrouwen en veerkracht, in plaats van controle en beheersen

De zorg kenmerkt zich door haar vele wetten, richtlijnen, procedures en protocollen. De coronapandemie toont dat de opgestelde matrixen (kans x impact) een schijnveiligheid creëren, schrijft Aline Poolen, bestuurder van ZorgAccent. Volgens haar moet er snel én breed in het zorgstelsel meer autonomie en zeggenschap komen voor zorgprofessionals.

Bron: Zorgvisie
29-07-2020|Categorieën: Opinie|

Zo behoudt u personeel, ook na corona

Of het coronavirus de komende periode weer hard toeslaat, is onzeker. Duidelijk is wel dat er druk blijft op de zorg(professionals). Des te belangrijker om het aantrekkelijker te maken om in de zorg te blijven werken, vinden Emma Zwaveling, Simon Heesbeen en Francel Vos, adviseur bij Berenschot. Daarvoor geven ze zes adviezen.

Bron: Zorgvisie
28-07-2020|Categorieën: Opinie|

Lessen voor de toekomst uit de coronacrisis

Nu het aantal besmettingen door corona in Nederland fors is gedaald, vragen veel mensen zich af welke lessen we hebben geleerd. Het is natuurlijk goed om dat te doen, alleen al omdat niemand weet of er na de eerste uitbraakfase in Nederland nog een tweede komt. Wereldwijd groeit het aantal besmettingen en ook in Nederland is het virus nog steeds aanwezig. Dat is reden genoeg om te leren van deze fase en voorbereid te zijn op wat nog gaat komen.

Bron: Skipr
24-07-2020|Categorieën: Opinie|

Concurrentie is in de zorg een luxewoord

Door goede samenwerking is in het westelijk deel van West-Brabant centrale regie overbodig en de marktwerking vormt er geen belemmering voor goede zorg, schrijven bestuurders Bianka Mennema van het Bravis ziekenhuis, Conny Helder van tanteLouise en Jan Verbaal van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Zij voelen geen onderlinge concurrentie maar een goede band, die is verstevigd in de coronatijd.

Bron: Zorgvisie
24-07-2020|Categorieën: Opinie|

Zinnige zorg: een zaak van iedereen

Vanwege de coronapandemie lijkt een deel van de uitgestelde zorg te zijn ‘verdampt’. Maar ‘verdampte’ zorg als onzinnige zorg te betitelen is onjuist. De coronacrisis heeft in Nederland geleid tot een forse stagnering van de reguliere zorg. Nu de crisis (in ieder geval tijdelijk) achter de rug is, moeten de ziekenhuizen kijken hoe ze het forse aantal patiënten op de wachtlijst zo snel en goed mogelijk kunnen helpen.

Bron: Brabants Dagblad
22-07-2020|Categorieën: Opinie|

Zorg kan sneller, beter en fijner voor de patiënt, ook na Covid-19

Sinds Covid-19 houden alle partijen in de zorg zich bezig met de continuiteit van onze gezondheidszorg. Als je kijkt naar de impact die de pandemie had op onze reguliere zorg, lijkt een quick fix niet voor te hand te liggen. Toch kan de zorgsector snel de teugels pakken en de achterstanden wegwerken. En we kunnen die zorg ook nog beter en fijner maken voor de patiënt.

Bron: Skipr
21-07-2020|Categorieën: Opinie|

Kijken naar de zorg is kijken naar de werkelijkheid

Guus van Montfort is Professor of Health Economics & Medical Technology aan University of Twente – Er wordt meer geklaagd over ‘het systeem’ dan over ‘de zorg’. ‘Als men schrijft over de zorg, gaat het meestal na twee zinnen over stelsel-aspecten. Maar er is ook een andere werkelijkheid’, schrijft Van Montfort. Hij geeft voorbeelden.

Bron: Zorgvisie
17-07-2020|Categorieën: Opinie|

Dilemma’s van grote zorginstellingen: een brede maatschappelijke opdracht vervullen

Grote zorginstellingen formuleren vaak een bredere maatschappelijke opgave voor zichzelf die breder is dan het leveren van goede zorg. Deze kunnen ze echter niet alleen waarmaken. Samenwerking met andere partijen is nodig en een goed verhaal is essentieel. Dat stelt Ilja Ezinga op basis van zijn onderzoek naar dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote zorginstellingen mee te maken hebben.

Bron: Zorgvisie