Onderwijs uitgelicht

Kamerbrief: Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

In de kamerbrief van 23 september jl. informeren minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen (LLO).

Bron: Samen voor de klant
20-10-2022|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

Vilans en HAN zetten samen in op samenwerking in onderzoek, onderwijs en praktijk

Hoe zorgen we er samen voor dat de zorg beter werkt? De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN en kennisorganisatie Vilans gaan voor dit doel met vereende krachten verder aan de slag. Ze tekenden op 10 oktober een overeenkomst tot samenwerking. De samenwerking draagt bij aan een brugfunctie tussen onderwijs, wetenschap en de praktijk.

Bron: Vilans
19-10-2022|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

‘Meer opleidingsplekken voor verloskundigen nodig’

Het aantal verloskundigen dat jaarlijks wordt opgeleid moet stijgen van 220 naar minimaal 260. Dat concludeert het NIVEL in de nieuwe capaciteitsraming voor verloskundigen. De extra opleidingsplekken zijn nodig omdat naar verwachting het aantal geboortes de komende jaren verder zal stijgen. Er zijn ook andere ingrepen nodig om voor voldoende capaciteit te zorgen.

Bron: Skipr
21-07-2022|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|