Onderwijs

Kamerbrief: Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

In de kamerbrief van 23 september jl. informeren minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen (LLO).

Bron: Samen voor de klant
20-10-2022|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

Vilans en HAN zetten samen in op samenwerking in onderzoek, onderwijs en praktijk

Hoe zorgen we er samen voor dat de zorg beter werkt? De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN en kennisorganisatie Vilans gaan voor dit doel met vereende krachten verder aan de slag. Ze tekenden op 10 oktober een overeenkomst tot samenwerking. De samenwerking draagt bij aan een brugfunctie tussen onderwijs, wetenschap en de praktijk.

Bron: Vilans
19-10-2022|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

Fontys benoemt vier lectoren zorgtechnologie

Per 13 oktober worden aan de Fontys Paramedische Hogeschool vier lectoren geïnstalleerd. De hogeschool heeft het zelf over een ‘HIT-parade’: de lectoren gaan allen deel uitmaken van het lectoraat Health Innovations & Technology.

Bron: Skipr
05-10-2022|Categorieën: Onderwijs|

‘Flightsimulator voor de zorg’ vergroot begeleidingscapaciteit

Het Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple Motion Media werken aan een ‘flightsimulator voor de zorg’. Hiermee kunnen studenten op een innovatieve manier zorghandelingen oefenen: het Virtual Learning Lab. Studenten zijn zo sneller en beter voorbereid op stages, zonder dat het beslag legt op de beperkte begeleidingscapaciteit bij de zorginstellingen. Een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het opleiden in de zorg.

Bron: Qruxx
03-10-2022|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht, Onderwijs|

Familie en studiebegeleider belangrijk voor studentsucces niet-westerse student

Het studentsucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond is gemiddeld lager dan het studentsucces van studenten zonder migratieachtergrond. Dat heeft vooral te maken met factoren rond en buiten de opleiding, schrijven onderzoekers van Avans en de Open Universiteit. Familie, de band met begeleiders en de sociale veiligheid zijn de belangrijkste factoren.

Bron: ScienceGuide
29-09-2022|Categorieën: Onderwijs|

Nieuwe voorzitter overlegorgaan onderwijs Corine Latour: ‘Studenten moeten leiderschap meekrijgen’

Vorige maand werd bekend dat het aantal aanmeldingen voor de hbo-v dit jaar landelijk met zo’n 15% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het hoogste percentage van alle hbo-opleidingen, aldus Corine Latour – nieuwe voorzitter van het Landelijk Overleg (hbo-)Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Wat gaat zij de komende tijd doen om alle uitdagingen binnen de hbo-v het hoofd te bieden?

Bron: Nursing
19-09-2022|Categorieën: Onderwijs|