Onderwijs

AZW start onderzoek naar de stageproblematiek in zorg en welzijn

AZW is op 1 september 2020 een onderzoek gestart naar de stageproblematiek in de sector zorg en welzijn. Het onderzoek brengt niet alleen de reguliere stageproblematiek in kaart, maar richt zich ook op de effecten van de coronacrisis op stages in de sector. Op basis van de onderzoeksresultaten worden verschillende scenario’s opgesteld. Deze scenario’s bieden bestuurders handelsperspectieven om stages op een andere manier te organiseren. Denk aan het voorkomen van uitval van stages en het anders inrichten van stages om voldoende stageplekken te kunnen bieden.

Bron: AZW
10-09-2020|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht, Onderwijs|

Andere vormen van studentbegeleiding

Andere vormen van begeleiding houdt zich precies bezig met waar de titel van dit initiatief voor staat. Namelijk: nieuwe methodieken van studentbegeleiding onderzoeken en ontwikkelen waardoor studenten die starten met een opleiding ook op lange termijn behouden blijven. Want dat is hard nodig tijdens het groeiende zorgtekort aan medewerkers in zorg en welzijn. Om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor stagebegeleiding, is in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden een ontwikkelcoalitie in het leven geroepen.

Bron: Actieleernetwerk
10-09-2020|Categorieën: Onderwijs|

Na de studie begint het pas echt

Wie net begint als verpleegkundige kan dat als heel spannend ervaren: het gevoel dat ineens iedereen naar je kijkt, misschien twijfel over de eigen kwaliteiten, of juist uitdaging missen. Hoe houden we bij beginnende verpleegkundigen de moed erin zodat ze niet weer vertrekken?

Bron: Nursing
12-08-2020|Categorieën: Onderwijs|

Flink meer animo voor opleiding Verpleegkunde

Het aantal aanmeldingen voor de HBO-opleiding Verpleegkunde is fors toegenomen. Mogelijk vinden aspirant-studenten de opleiding aantrekkelijker door de aandacht voor het beroep in de coronacrisis. Dat blijkt uit rondvraag van Skipr. Het aantal vooraanmeldingen voor voltijdstudenten is 5 procent toegenomen tot 7100, dat zijn er ongeveer 350.

Bron: Skipr
13-07-2020|Categorieën: Onderwijs|

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

CINOP heeft recent onderzocht wat de verwachtingen zijn van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over beroepsonderwijs ‘post- corona‘. Op basis van de resultaten worden een aantal scenario’s uitgewerkt voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs de komende tijd. De rapportage van de onderzoeksresultaten en de diverse toekomstscenario’s wordt eind juni gepubliceerd op de website.

Bron: CINOP
25-06-2020|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|