Onderwijs

MBO: reflectie op vijf jaar pact-aanpak

Mbo-scholen hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek- en zorgsector. Met het Techniekpact en Zorgpact zijn veel resultaten behaald. Tijdens een bijeenkomst op 12 december 2018 maakten de stakeholders de balans op en werd de publicatie ‘Sterk in keten en samenhang’ gepresenteerd.

Bron: MBO-raad
18-01-2019|Categorieën: Onderwijs|

Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019

De behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog is groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Door het Hoofdlijnenakkoord GGZ is het aantal opleidingsplaatsen voor psychologen aanzienlijk opgehoogd. Het blijkt dat de behoefte aan opleidingsplaatsen voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en klinisch neuropsychologen lager is.

Bron: Actiz
19-12-2018|Categorieën: Onderwijs|

‘Zelfontwikkeling zorgpersoneel vraagt rust en ruimte’

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, personeel zo lang mogelijk gelukkig en gezond werkzaam houden, dan ligt de bal vooral bij de medewerkers zelf. Zorgorganisaties moeten dit vooral in dialoog faciliteren. Dat is wat anders dan het rücksichtslos invoeren van zelfsturende teams. Rust en baanzekerheid zijn belangrijke voorwaarden voor zelfontwikkeling.

Bron: Skipr
12-12-2018|Categorieën: Onderwijs|

7 tips om kennisdeling te verbeteren

Medewerkers ervaren hun werkplek vaak niet als een ‘leerplek’. Een duidelijke visie op leren en kennisdelen ontbreekt vaak. Ook weten organisaties niet goed wat ze kunnen doen om een leercultuur op een positieve wijze te beïnvloeden. Dat blijkt uit de enquête naar kennisdeling die Vilans onlangs heeft gedaan.

Bron: zorg voor beter
11-12-2018|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

Capaciteitsorgaan: opschalen naar 6000 opleidingsplaatsen per jaar

Er zijn tweederde meer opleidingsplaatsen nodig om personeelstekorten in ziekenhuizen op te vangen, zo berekent het Capaciteitsorgaan. Dit komt neer op 5945 plaatsen per jaar. Het opleidingsoffensief is nodig omdat bestuurders en beleidsmakers tot voor kort te weinig oog hadden voor het opleiden van nieuw personeel.

Bron: Skipr
27-11-2018|Categorieën: Onderwijs|

Zorgbestuurder: ‘We hebben ons lesje wel geleerd. We moeten blijven opleiden.’

Ziekenhuizen hadden in het verleden meer moeten opleiden, stelt ziekenhuisbestuurder Marjolein Tasche vast. ‘Ziekenhuizen, zorgverzekeraars, het Ministerie van VWS en andere betrokken partijen hebben met elkaar keuzes gemaakt. En als we wisten dat het de verkeerde keuzes waren, dan hadden we het natuurlijk niet gedaan. Maar we hebben toen minder hard opgeleid. En als je nu kijkt hadden we dat wat meer moeten doen.’

Bron: De Monitor
27-11-2018|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|