Onderwijs

Reactie op CPB-rapport: “Nu snel boter bij de vis om llo voor iedereen mogelijk te maken”

De waarschuwing van de jongste economische CPB-analyse voor verdere scheefgroei moet niet aan dovenmansoren gericht zijn. In reactie op het artikel in NRC zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Er is maar een manier om het vergroten van de kloof te voorkomen: zorgen dat vakmensen met onvoldoende aansluiting op de huidige arbeidsmarkt niet verder achterop raken. Daarom doe ik hier een beroep op de overheid om nu boter bij de vis te geven. Maak snel mogelijk dat iedereen kan beschikken over een eigen potje voor leven lang ontwikkelen.”

Bron: Mbo-raad
08-03-2019|Categorieën: Onderwijs|

Harde Brexit heeft mogelijk gevolgen voor artsendiploma’s

Een no deal Brexit kan gevolgen hebben voor artsen met een Britse opleiding dan wel Nederlandse artsen die in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn. Mocht Groot-Brittannië de EU zonder verdere afspraken verlaten, dan vervalt de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s tussen Nederland en Groot-Brittannië. Dit geldt zowel voor artsendiploma’s als specialistendiploma’s.

Bron: Skipr
20-02-2019|Categorieën: Onderwijs, Onderwijs uitgelicht|

MBO: reflectie op vijf jaar pact-aanpak

Mbo-scholen hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek- en zorgsector. Met het Techniekpact en Zorgpact zijn veel resultaten behaald. Tijdens een bijeenkomst op 12 december 2018 maakten de stakeholders de balans op en werd de publicatie ‘Sterk in keten en samenhang’ gepresenteerd.

Bron: MBO-raad
18-01-2019|Categorieën: Onderwijs|

Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019

De behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog is groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Door het Hoofdlijnenakkoord GGZ is het aantal opleidingsplaatsen voor psychologen aanzienlijk opgehoogd. Het blijkt dat de behoefte aan opleidingsplaatsen voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en klinisch neuropsychologen lager is.

Bron: Actiz
19-12-2018|Categorieën: Onderwijs|

‘Zelfontwikkeling zorgpersoneel vraagt rust en ruimte’

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, personeel zo lang mogelijk gelukkig en gezond werkzaam houden, dan ligt de bal vooral bij de medewerkers zelf. Zorgorganisaties moeten dit vooral in dialoog faciliteren. Dat is wat anders dan het rücksichtslos invoeren van zelfsturende teams. Rust en baanzekerheid zijn belangrijke voorwaarden voor zelfontwikkeling.

Bron: Skipr
12-12-2018|Categorieën: Onderwijs|