Miljoenennota

Gaat extra werken meer opleveren na Prinsjesdag?

Als ik méér uren ga werken, hoeveel levert mij dat dan op? Het is een vraag die op tafel ligt bij veel huishoudens waar inflatie flinke gaten slaat in de koopkracht. Tegelijkertijd wordt meer uren maken in sectoren met grote personeelskrapte – zoals de zorg en het onderwijs – als één van de oplossingen voor die krapte gezien.

Bron: NOS
28-09-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt, Miljoenennota|

Budget wijkverpleging gaat per 2023 fors omlaag

Er wordt fors gekort op het budget voor wijkverpleging, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de begroting van dit jaar is 4,1 miljard euro voor de wijkzorg vrijgemaakt. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor 2023 is dat bedrag verlaagd naar 3,8 miljard euro. Dat is opmerkelijk, want het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Bron: Skipr
22-09-2022|Categorieën: Miljoenennota|

Wat staat er in de Miljoenennota over zorg en welzijn?

“Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig”, aldus de koning in zijn Troonrede dit jaar. RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn, zet zich in voor nieuwe oplossingen vanuit de regionale arbeidsmarktpraktijk.

Bron: RegioPlus
22-09-2022|Categorieën: Miljoenennota|

FNV Jeugdzorg teleurgesteld over vage Miljoenennota

FNV Jeugdzorg is verbaasd en teleurgesteld dat in de miljoenennota nagenoeg niets terug te vinden is over de jeugdzorg. Slechts incidentele gelden voor 2023 staan benoemd. Dat geld is voor gemeenten. Of en hoe dat bij de jeugdzorg terecht gaat komen, blijft eveneens een groot vraagteken.

Bron: FNV
22-09-2022|Categorieën: Miljoenennota|

Totale zorguitgaven volgend jaar voor eerst boven 100 miljard euro

In 2023 wordt naar verwachting in totaal 103 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is 6 miljard euro meer dan dit jaar, staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het zorggeld wordt voor een groot deel opgehoest door (in-)directe premies van burgers. De kosten stijgen omdat er meer mensen een beroep doen op zorg en omdat de lonen en prijzen stijgen.

Bron: Skipr
21-09-2022|Categorieën: Miljoenennota|

‘Structurele investering in sociaal domein blijft nodig’

De extra middelen voor het sociaal domein die in de Miljoenennota zijn aangekondigd bieden voorlopig wat financiële ruimte, maar pakken de structurele problemen niet aan. Divosa is blij met het extra geld voor het sociaal domein, schrijft procesmanager Jos Huijts. Toch wordt zijn analyse van de Miljoenennota vooral gekenmerkt door kritische noten. ‘De tekorten in het sociaal domein blijven fors’, stelt de vereniging. Bovendien blijven oplossingen voor structurele problemen, die de coronacrisis overstijgen, vooralsnog uit.

Bron: Binnenlands Bestuur
24-09-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht, Miljoenennota|

RegioPlus: meer nodig om het arbeidsmarktvraagstuk Zorg en Welzijn op te lossen

In de reactie op de miljoenennota kijkt RegioPlus, het samenwerkingsverband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, met een arbeidsmarkt-bril naar de plannen van het kabinet. En reageren we op de in de miljoenennota geschetste voornemens. Ondanks de crisis waar we ons in bevinden, heeft het kabinet met de begroting een hoopvol geluid laten horen. Voor Zorg en Welzijn is sprake van voortzetting van beleid dat bewezen heeft bij te dragen aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen.

Bron: RegioPlus
18-09-2020|Categorieën: Financien uitgelicht, Miljoenennota|