Miljoenennota

Zorgsector mist actie in Miljoenennota

De Miljoenennota en de Troonrede bevatten voor de zorg weinig nieuws. De sector lijkt verheugd dat er geen nieuwe beleidswijzigingen bekend zijn gemaakt, zo blijkt uit de eerste reacties. Toch is er ook bezorgdheid, juist over het uitblijven van actief beleid.

Bron: Skipr
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor de ggz van 2019?

Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor de ggz van 2019? Wij scanden de miljoenennota en kwamen op de volgende belangwekkende zaken uit. In 2019 staat de totale ggz voor 7,3 miljard op de begroting. Dat is 0,3 miljard méér dan in 2018, en een 0,5 miljard meer dan in 2017. Van die 7,3 miljard neemt de geneeskundige ggz (inclusief de poh-ggz) het grootste deel voor har rekening: 4 miljard.

Bron: GGZ Totaal
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Lonen jagen zorguitgaven op

Stijgende lonen jagen de zorguitgaven op. Volgend jaar stijgen de netto zorguitgaven met 7 procent ofwel 5 miljard euro. De helft van dat bedrag is een gevolg van hogere lonen en prijzen. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting voor 2019 van het ministerie van Volksgezondheid.

Bron: Zorgvisie
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

‘Terugdringen zorgkosten hard nodig’

Een substantiële verhoging van de zorgkosten zorgt er voor dat andere collectieve uitgaven al snel worden verdrongen of de belasting- en premiedruk stijgt. Het is daarom van groot belang de ‘exponentiële ’groei van de zorgkosten nog sterker terug te dringen. Dat stelt de Raad van State in een advies naar aanleiding van de Miljoenennota 2018.
Bron: Zorgvisie
21-09-2017|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Geen nieuwe investeringen in de gehandicaptenzorg

In de Miljoenennota 2018 worden voor de gehandicaptenzorg geen extra investeringen aangekondigd, maar ook geen nieuwe kortingen. Eerder gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het Kwaliteits­kader en Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten lopen door. Ook worden er specifieke doelgroepen benoemd die aandacht gaan krijgen, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking, de EMB-groep, en de moeilijk plaatsbare cliënten (“de lijst van MEE”).

Bron: VGN
21-09-2017|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Financiële staat van de huisartsenzorg

Na de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag heeft Anton Maes, evenals vorig jaar, ‘De financiële staat van de huisartsenzorg’ beschreven. Daarin staan de kostencijfers van toezichthouder Zorginstituut Nederland over huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Ook bevat het document informatie over het door de minister vastgestelde budgetkader, zoals gepubliceerd in de Miljoenennota.

Bron: Zorgenz
21-09-2017|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|