Miljoenennota

Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Het kabinet gaat een nieuw plan maken om de organisatie en uitgaven in de zorgsector anders in te richten. De zorg moet meer op regionaal niveau plaatsvinden. “Gelet op de toekomstige zorgvraag die op ons afkomt en het feit dat we tegen de grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid van de zorg moeten we op tijd verkennen over hoe we de zorg organiseerbaar houden”, schrijft het kabinet. Het plan voor de nieuwe structuur wordt voor de zomer van 2020 gepresenteerd.

Bron: Skipr
19-09-2019|Categorieën: Miljoenennota|

Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Volgens het kabinet is dit van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Het kabinet heeft voor de komende vijf jaar vijftig miljoen euro gereserveerd voor Leven Lang Ontwikkelen.

Bron: PWnet
19-09-2019|Categorieën: Miljoenennota|

GGZ Nederland Prinsjesdag 2019: ‘neerwaartse spiraal moet gekeerd’

In de Rijksbegroting stelt de regering de organiseerbaarheid van de zorg ter discussie. Wat de geestelijke gezondheidszorg betreft laten recente onderzoeken zien dat die sector financieel in zwaar weer verkeert. GGZ Nederland waarschuwt dat de uitvoering van de maatschappelijke opdracht van de geestelijke gezondheidszorg in het gedrang dreigt te komen: het streven naar een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving.

Bron: GGZ Nederland
19-09-2019|Categorieën: Miljoenennota|

Geen extra geld voor jeugdzorg

De stiekeme hoop van gemeenten dat het kabinet alsnog met extra geld voor de jeugdzorg over de brug zou komen, is ijdel geweest. Het kabinet blijft bij de 1 miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Het kabinet gaat evenmin sleutelen aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dat wordt per 2020 via een wetswijziging voor ook de meeste algemene voorzieningen doorgevoerd.

Bron: Binnenlands Bestuur
19-09-2019|Categorieën: Miljoenennota|

Zorgsector mist actie in Miljoenennota

De Miljoenennota en de Troonrede bevatten voor de zorg weinig nieuws. De sector lijkt verheugd dat er geen nieuwe beleidswijzigingen bekend zijn gemaakt, zo blijkt uit de eerste reacties. Toch is er ook bezorgdheid, juist over het uitblijven van actief beleid.

Bron: Skipr
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor de ggz van 2019?

Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor de ggz van 2019? Wij scanden de miljoenennota en kwamen op de volgende belangwekkende zaken uit. In 2019 staat de totale ggz voor 7,3 miljard op de begroting. Dat is 0,3 miljard méér dan in 2018, en een 0,5 miljard meer dan in 2017. Van die 7,3 miljard neemt de geneeskundige ggz (inclusief de poh-ggz) het grootste deel voor har rekening: 4 miljard.

Bron: GGZ Totaal
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Lonen jagen zorguitgaven op

Stijgende lonen jagen de zorguitgaven op. Volgend jaar stijgen de netto zorguitgaven met 7 procent ofwel 5 miljard euro. De helft van dat bedrag is een gevolg van hogere lonen en prijzen. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting voor 2019 van het ministerie van Volksgezondheid.

Bron: Zorgvisie
20-09-2018|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

‘Terugdringen zorgkosten hard nodig’

Een substantiële verhoging van de zorgkosten zorgt er voor dat andere collectieve uitgaven al snel worden verdrongen of de belasting- en premiedruk stijgt. Het is daarom van groot belang de ‘exponentiële ’groei van de zorgkosten nog sterker terug te dringen. Dat stelt de Raad van State in een advies naar aanleiding van de Miljoenennota 2018.
Bron: Zorgvisie
21-09-2017|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|