Miljoenennota

‘Structurele investering in sociaal domein blijft nodig’

De extra middelen voor het sociaal domein die in de Miljoenennota zijn aangekondigd bieden voorlopig wat financiële ruimte, maar pakken de structurele problemen niet aan. Divosa is blij met het extra geld voor het sociaal domein, schrijft procesmanager Jos Huijts. Toch wordt zijn analyse van de Miljoenennota vooral gekenmerkt door kritische noten. ‘De tekorten in het sociaal domein blijven fors’, stelt de vereniging. Bovendien blijven oplossingen voor structurele problemen, die de coronacrisis overstijgen, vooralsnog uit.

Bron: Binnenlands Bestuur
24-09-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht, Miljoenennota|

RegioPlus: meer nodig om het arbeidsmarktvraagstuk Zorg en Welzijn op te lossen

In de reactie op de miljoenennota kijkt RegioPlus, het samenwerkingsverband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, met een arbeidsmarkt-bril naar de plannen van het kabinet. En reageren we op de in de miljoenennota geschetste voornemens. Ondanks de crisis waar we ons in bevinden, heeft het kabinet met de begroting een hoopvol geluid laten horen. Voor Zorg en Welzijn is sprake van voortzetting van beleid dat bewezen heeft bij te dragen aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen.

Bron: RegioPlus
18-09-2020|Categorieën: Financien uitgelicht, Miljoenennota|

Reacties Miljoenennota: “Eenmalige investering is geen structurele oplossing”

De belangenverenigingen NU’91, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland zijn blij met de investeringen van het kabinet in zorg, maar pleiten ook voor structurelere oplossingen. ‘Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is,’ aldus Koning Willem-Alexander. Die blijk van waardering stellen werkgevers en werknemers in de zorg op prijs. Al vragen velen zich af of zulke lofbetuigingen genoeg zijn om de zorg duurzaam aantrekkelijker te maken voor werknemers.

Bron: Skipr
18-09-2020|Categorieën: Financien uitgelicht, Miljoenennota|

Miljoenennota 2021: kabinet maakt werken in zorg aantrekkelijker

Om het werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken, investeert het kabinet-Rutte extra geld. Ook heeft het kabinet de ambitie om in 2030 de helft van alle zorg te organiseren volgens De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Bovendien houdt het vast aan het Hoofdlijnenakkoord, waarbij maximumgroeipercentages zijn vastgelegd voor zorgsectoren.

Bron: Skipr
17-09-2020|Categorieën: Miljoenennota|

Miljoenennota mist de sociale aanpak in de samenleving

‘De economische problemen zullen ook een hoge prijs vragen op sociaal gebied door werkloosheid, eenzaamheid en de psychische problemen die dat met zich meebrengt’, was de reactie van SCP directeur Kim Putters na de troonrede. Wat zit er in het Prinsjesdag-koffertje voor het sociaal domein? De jeugdzorg gaat veranderen en begeleiding naar werk krijgt prioriteit.

Bron: Zorg+Welzijn
17-09-2020|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

300 euro miljoen extra voor jeugdzorg te weinig

Gemeenten en Jeugdzorg Nederland vinden de 300 miljoen euro incidenteel voor de jeugdzorg te weinig. Er moet een structurele oplossing komen. Tevredenheid is er over de investeringsagenda van het kabinet. ‘Dat geeft enige lucht, want de structurele tekorten zitten vooral in de hoek van het sociaal domein’ zegt Jan van Zanen, voorzitter van gemeentekoepel VNG, ‘Maar met het nieuwe kabinet moeten we eindelijk afspraken kunnen maken om deze eenmalige tegemoetkoming om te zetten in structurele financiële stabiliteit.’

Bron: Binnenlands Bestuur
17-09-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht, Miljoenennota|

Wat staat er in de Miljoenennota over Zorg en Welzijn?

Snel weten wat er in de Miljoenennota van belang is voor de sector Zorg en Welzijn? Lees dan de prinsjesdagmemo van RegioPlus. De prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties. En laat in een oogopslag zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector Zorg en Welzijn, met het oog op de arbeidsmarkt.

Bron: RegioPlus
17-09-2020|Categorieën: Financiën, Miljoenennota|

Extra impuls digitalisering zorg

In 2021 komt meer geld beschikbaar voor digitalisering van de zorg. De coronacrisis heeft het belang hiervan nog eens onderstreept. Voor ondersteuning en zorg op afstand wordt 77 miljoen euro extra uitgetrokken. Een deel van het geld gaat naar het communicatieprogramma Zorg van Nu. Onder zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers worden slimme zorgoplossingen bekender gemaakt.

Bron: Computable
17-09-2020|Categorieën: Financien uitgelicht, Innovatie, Miljoenennota|