Innovatie

Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg

Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg: met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van M&I/Partners naar de stand van zaken van AI bij Nederlandse ziekenhuizen.

M&I/Partners
11-02-2020|Categorieën: Innovatie|

Jeugdspecialist bij de huisarts boekt veelbelovende resultaten

Na het succes van de praktijkondersteuner huisarts ggz (POH ggz), een tussenpersoon tussen de huisarts en de specialistische ggz, volgt nu een nieuwe ondersteuner: een met een specialisatie jeugd. ‘Gezien de resultaten verwachten we dat deze trend zich over het land zal verspreiden’, zegt Nikki Udo, onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bron: Zorg + Welzijn
10-02-2020|Categorieën: Innovatie|

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) verandert

Om nog beter aan te sluiten op de behoeftes vanuit zorginstellingen en zorgprofessionals verandert de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. SET is een programma van 90 miljoen euro met een looptijd van drie jaar en startte in 2019. Inmiddels hebben de eerste innovatieclusters – na een succesvolle aanvraag – een financiële bijdrage uit de stimuleringsregeling ontvangen. Wat verandert er?

Bron: Smarthealth
06-02-2020|Categorieën: Innovatie|

Terughoudendheid van de overheid vereist bij het aanmoedigen van apps en wearables

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor kritische reflectie op het gebruik van apps en wearables in de zorg. Om zinnig en veilig gebruik van apps en wearables mogelijk te maken en om medicalisering te voorkomen, is ethische reflectie en terughoudendheid bij het aanmoedigen nodig door overheid en zorgverleners vereist. Het CEG geeft de overheid en zorgverleners in contact met patiënten een aantal adviezen voor het omgaan met medische apps en wearables.

Bron: Smarthealth
06-02-2020|Categorieën: Innovatie|

Inzet van digitaal platform vraagt om doordachte keuzes

Steeds vaker kiezen gemeenten voor de inzet van digitale platforms: virtuele plekken waar mensen met andere mensen uit hun stad, dorp of wijk in contact kunnen komen. De inzet van zo’n platform kan bijvoorbeeld onderling contact tussen mensen stimuleren. Bovendien kunnen inwoners zelf – zonder tussenkomst van een formele organisatie – een hulpvraag of hulpaanbod kenbaar maken. Movisie-onderzoekers Saliema Ishak en Ronald Hetem delen hun bevindingen over efficiënt gebruik van digitale platforms binnen gemeenten, in het bijzonder gericht op ouderen.

Bron: Movisie
06-02-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Acht gemeenten starten proef met één budget voor meervoudige zorgvragen

Acht gemeenten gaan de komende twee jaar experimenteren met een integrale bekostiging voor meervoudige zorgvragen. Dat moet helpen om de zorg beter te organiseren rondom de cliënt, stellen de partijen. De proef is gericht op mensen die een complexe zorg- of ondersteuningsvraag hebben, die nu vanuit verschillende wetten moet worden bekostigd.

Bron: Skipr
06-02-2020|Categorieën: Innovatie|

Landelijke Kennisbank eHealth voor meer eenheid

Vilans stond samen met Digital Health Center en de Thuisleefgids op het podium tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020. De partijen bouwen gezamenlijk aan de ‘Landelijke Kennisbank eHealth’, een online kennisbank voor de implementatie van eHealth. Secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS riep tijdens de bijeenkomst meteen op tot gezamenlijke actie en samenwerking.

Bron: Vilans
06-02-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|