Innovatie uitgelicht

ActiZ: Digitale zorg moet de norm worden

Om niet volledig vast te lopen moet de VVT-sector werk maken van digitalisering, stelt ActiZ. Voor de leden van de brancheorganisatie kan dit nog een lastige opgave zijn. Daarom komt ActiZ met een digitaliseringvisie, die praktische handvatten biedt en een route uittekent voor de komende jaren. Volgens ActiZ is een digitale transformatie noodzakelijk om de zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg toekomstbestendig te maken.

Bron: Skipr
26-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

‘Andere besteding transformatiegelden maant ziekenhuizen tot tempo’

Ziekenhuizen lijken de 70 miljoen euro aan transformatiegelden voor 2019 langzaam los te krijgen. Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur van Isala en NVZ-bestuurslid, legt uit hoe ze dit geld doelmatig kunnen inzetten. Ook zegt hij dat hij het acceptabel vindt als een verzekeraar de premie drukt met geld dat dit jaar niet is toegekend. ‘Je kunt het verzekeraars niet aanrekenen als ziekenhuizen niet met plannen komen.’

Bron: Zorgvisie
21-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

eHealth-monitor 2019: tijd voor betere inbedding in de zorg

Minister Bruno Bruins nam afgelopen op 8 november de eHealth- monitor in ontvangst. Dit jaarlijkse marktonderzoek van Nictiz en Nivel, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS, beschrijft de stand van zaken op het gebied van digitale zorg in Nederland. Dit jaar ligt er een focus op het thema ‘noodzaak en meerwaarde’. Martine Huygens, postdoc onderzoeker bij Nivel, licht toe: “Met dit thema hebben we geprobeerd om te achterhalen: waar liggen knelpunten in de zorg en hoe kan eHealth daarbij een rol spelen?” Met name medisch specialisten en huisartsen ervaren een hoge werkdruk en hoge administratieve lasten.

Bron: Smart Health
14-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Tweede Kamer roept minister Bruins op tot actie rond eHealth

De Tweede Kamer wil dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) zorgt voor opschaling van eHealth, zo bleek tijdens een algemeen overleg op 7 november. Het zorgveld zou te traag zijn in het omhelzen van slimme zorgtechnologie. En er klonk meer kritiek. De Kamerleden die het woord voerden tijdens het overleg drongen er bij Bruins op aan om mensen te stimuleren meer gebruik te maken van eHealth.

Bron: Vilans
14-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

De nieuwe‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’ van Actiz helpt zorgaanbieders om de strategische (nieuwe) mogelijkheden van zorgverkoop beter te verkennen en te benutten. De handreiking is samen met leden van ActiZ opgesteld en gaat over zorgverkoop binnen de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bron: Actiz
06-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|