Innovatie uitgelicht

Woningcorporaties willen regie bij familie dementerenden

Woonvormen voor mensen met dementie die worden gerund door families zijn in Nederland nog een onbekend fenomeen. Aedes Vernieuwingsagenda Wonen en Zorg wil deze initiatieven, tussen thuis en een verpleeghuis in, stimuleren en heeft daarvoor een handreiking uitgegeven. Dat meldt Aedes, koepel van woningcorporaties. In Duitsland zijn deze woonvormen heel gewoon.

Bron: Skipr
09-05-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Lancering regionale basis dataset JZOJP: www.regiobeeld.nl

Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale – en gezondheidssituatie van de bevolking.

Bron: De juiste zorg op de juiste plek
09-05-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Een smiley zegt meer dan uren behandeling

Met de G-Moji app kunnen hulpverleners psychische problemen en uithuisplaatsingen voorkomen. Tenminste, dat hoopt Levi van Dam, onderzoeker en ontwikkelaar van deze app. De eerste test met 32 jongeren was veelbelovend. Nu zoeken ze 500 jongeren die één keer per dag met een smiley aangeven hoe het met ze gaat en die de onderzoekers toegang geven tot hun telefoondata.

Bron: Zorg + Welzijn
02-05-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Gespreks- en rekentool integrale zorg kwetsbare ouderen

Succesvolle zorg voor kwetsbare ouderen is gebaat bij een integrale aanpak. Maar hoe zit het dan met de kosten en opbrengsten? Als zorggroepen, professionals uit het sociale domein, gemeenten en zorgverzekeraars om tafel gaan om te spreken over zorg voor kwetsbare ouderen, waar lopen zij dan tegenaan? Hoe komen zij van mooie ambitie tot concrete activiteiten? Hoe worden de kosten verdeeld? Het lastige is vaak: als de ene partij bespaart of investeert, voelt een andere partij de winst. Mogelijk biedt een gespreks- en rekentool daarvoor handvatten, zo blijkt uit de eerste pilots.

Bron: De Eerstelijns
29-04-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live

Op 16 april 2019 is een landelijke kennissite voor het verbeteren van de digivaardigheden van zorgprofessionals gelanceerd. Alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen vanaf vandaag op de kennissite www.digivaardigindezorg.nl werken aan hun digitale vaardigheden. Dit is van groot belang voor de ouderenzorg en ActiZ is blij dat de leermiddelen nu gratis en makkelijk beschikbaar zijn.

Bron: Actiz
18-04-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|