Innovatie

Slimme camera moet voorkomen dat ouderen vallen

Verpleeghuizen van tanteLouise en Groenhuysen experimenteren met een nieuwe methode om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Camera’s stellen hierbij het evenwicht van de oudere vast. Wat de camera ziet wordt gekoppeld aan eerder gegevens over de oudere, zoals de vakhistorie.

Bron: Skipr
16-03-2020|Categorieën: Innovatie, Regio|

Problemen in de zorg aanpakken met design thinking

We roepen het al langere tijd, en het lijkt zo logisch: betrek de cliënt bij de ontwikkeling van zorg. Toch zien we het nog vaak genoeg gebeuren dat een ontwikkel- of verbetertraject in de zorg gestart wordt zonder het perspectief van de eindgebruikers écht erbij te betrekken. Door deze werkwijze slaat men nogal eens de plank mis.

Bron: Vilans
12-03-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Mantelzorg op afstand door zorgrobot Guardian

Het ontwikkelen van een geavanceerde robot die ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers ondersteunt. Dat is het doel van het internationale project Guardian. Vilans-onderzoeker en coördinator Henk Herman Nap: ‘Met de Guardian-robot weet de mantelzorger op afstand waar zijn naaste is gevallen en kan hij vervolgens – door de robot ernaartoe te rijden – een spreek-beeldverbinding tot stand brengen.’

Bron: Vilans
12-03-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Regiovisie als antwoord op een naderend zorginfarct

‘We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen’, aldus de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in haar recent verschenen rapport. Samenwerken in de regio is volgens het ministerie van VWS hét antwoord op deze schaarste. In de regio Kennemerland hebben ouderenzorgaanbieders met steun van het zorgkantoor Zilveren Kruis al een regionale visie gemaakt.

Bron: Skipr
06-03-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Noorden deelt actuele én aankomende SEH-drukte en beddencapaciteit

In één oogopslag de actuele drukte bij de spoedeisende hulp (SEH) en de beschikbare bedden voor acute zorg van alle ziekenhuizen in de hele regio zien. In Noord-Nederland is het sinds kort een feit. De negen ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe en de Meldkamer Ambulancezorg zijn aangesloten op de monitor 2TWNTY4 en hebben spelregels met elkaar afgesproken voor het gebruik daarvan.

Bron: Zorgvisie
05-03-2020|Categorieën: Innovatie|

‘Technologie essentieel voor betaalbare zorg’

Technologie kan zorgkosten verlagen, zo stellen de vier technische universiteiten (4TU) in een position paper die deze week is overhandigd aan het ministerie van VWS. Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: ‘Het beeld is ontstaan dat technologie gelijk staat aan hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval. Met deze paper willen we benadrukken dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiënte zorg in de toekomst.’

Bron: Digivaardig in de zorg
03-03-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

De dorpsondersteuner verhoogt het welzijn en verlaagt de zorgkosten

Uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health blijkt dat zorgkosten afnemen als er een dorpsondersteuner actief is in het dorp. Op verschillende plaatsen in Groningen zetten dorpsbewoners zich in om het welzijn en de leefbaarheid in eigen omgeving op peil te houden en te verbeteren. Eén van de initiatieven om krimp en vergrijzing het hoofd te bieden is de introductie van de dorpsondersteuner.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen
02-03-2020|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|