Innovatie

eHealth-monitor 2019: tijd voor betere inbedding in de zorg

Minister Bruno Bruins nam afgelopen op 8 november de eHealth- monitor in ontvangst. Dit jaarlijkse marktonderzoek van Nictiz en Nivel, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS, beschrijft de stand van zaken op het gebied van digitale zorg in Nederland. Dit jaar ligt er een focus op het thema ‘noodzaak en meerwaarde’. Martine Huygens, postdoc onderzoeker bij Nivel, licht toe: “Met dit thema hebben we geprobeerd om te achterhalen: waar liggen knelpunten in de zorg en hoe kan eHealth daarbij een rol spelen?” Met name medisch specialisten en huisartsen ervaren een hoge werkdruk en hoge administratieve lasten.

Bron: Smart Health
14-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

28 regionale ziekenhuizen onderzoeken zelfmanagement samenwerking met Philips

De 28 regionale ziekenhuizen die samenwerken in de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) willen met Philips gaan verkennen of ze gezamenlijk kunnen optrekken om meer zorg naar de thuissituatie te verplaatsen. De twee partijen hebben daartoe een intentieverklaring rond connected care ondertekent: het bewaken, monitoren, observeren van patiënten over de gehele zorgketen en zelfmanagement ondersteunen.

Bron: Smart Health
14-11-2019|Categorieën: Innovatie|

Tweede Kamer roept minister Bruins op tot actie rond eHealth

De Tweede Kamer wil dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) zorgt voor opschaling van eHealth, zo bleek tijdens een algemeen overleg op 7 november. Het zorgveld zou te traag zijn in het omhelzen van slimme zorgtechnologie. En er klonk meer kritiek. De Kamerleden die het woord voerden tijdens het overleg drongen er bij Bruins op aan om mensen te stimuleren meer gebruik te maken van eHealth.

Bron: Vilans
14-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Zo koppelt Bernhoven de eerste en tweede lijn

Alle patiënten in de regio aansluiten op een platform waar zij informatie uitwisselen met zorgverleners in de eerste én de tweede lijn. Dat is sinds kort mogelijk bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. ‘Mensen met hartfalen hebben zelfs een lagere overlevingskans dan de gemiddelde kankerpatiënt. Er hoeft maar iets relatief kleins te gebeuren en je hebt een probleem. Als arts zit je daar natuurlijk niet bovenop. Een platform voor huisarts, cardioloog én patiënt, waar gegevens direct kunnen worden ingevoerd en beoordeeld, is dan de oplossing.’ Dat zegt Dan Hoevenaars, directeur van huisartsenorganisatie Synchroon in Oss.

Bron: Zorgvisie
13-11-2019|Categorieën: Innovatie, Regio, Regio uitgelicht|

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

De nieuwe‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’ van Actiz helpt zorgaanbieders om de strategische (nieuwe) mogelijkheden van zorgverkoop beter te verkennen en te benutten. De handreiking is samen met leden van ActiZ opgesteld en gaat over zorgverkoop binnen de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bron: Actiz
06-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Innovatie: snel bedacht, maar dan nog doen…

Je herkent dit vast wel: in een teamoverleg wordt aangegeven dat je organisatie of afdeling gaat starten met een nieuwe manier van werken. Het komt zomaar uit de lucht vallen en volgende maand stappen we al over…..paniek alom! Vaak gaat het zo bij de implementatie van nieuwe dingen, of het nu om producten of processen gaat. Hoe ga je hier nu mee om? De eerste vraag waar je als organisatie antwoord op moet kunnen geven is: waarom moet de innovatie worden geïmplementeerd? Welk probleem wil de organisatie oplossen?

Bron: Digivaardig in de zorg
04-11-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|