Innovatie

Zorgstudenten beter voorbereiden met wijkleercentra

Zorginstellingen en opleidingen willen graag samen opleiden. Het Graafschap College biedt daarom praktijkroutes aan om zo goed in te spelen op de benodigde zorgmedewerker van de toekomst. Twee praktijkroutes maken daarbij gebruik van wijkleercentra, die zich vaak op de locatie van een zorginstelling bevinden.

Bron: Vilans
06-05-2021|Categorieën: Innovatie|

Drie lessen voor structurele adoptie van digitalisering in ouderenzorg

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Een groeiend arbeidstekort en een toenemende vraag naar zorg maakt dat we moeten anticiperen op de vraag hoe goede en betaalbare zorg in de toekomst toegankelijk blijft. Digitalisering van de zorg is een mogelijke (deel)oplossing voor deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De coronacrisis leerde ons drie lessen voor succesvolle structurele adoptie van digitale innovaties.

Bron: Skipr
06-05-2021|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Slimmer Leven en Fontys zetten Praktijkminor zorgvernieuwing op

Innovatieve ideeën zijn er genoeg in de zorg. Toch belanden veel van die innovaties in een la. Hoe komt dat? En wat is er nodig om deze innovaties te implementeren en opschalen? Het is essentieel dat deze innovaties vanuit verschillende expertises en perspectieven bekeken worden. Om deze reden hebben Slimmer Leven en Fontys een Praktijk Minor Zorgvernieuwing ontwikkeld: ‘Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk’. Tijdens deze minor werken studenten samen met zorgprofessionals uit een zorgorganisatie.

Bron: Slimmer Leven
30-04-2021|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Data science helpt zorg psychiatrisch patiënten efficiënter in te richten

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychoses, hebben vaak een veelheid aan problemen op psychisch en maatschappelijk vlak. De complexiteit maakt de zorg voor deze patiënten moeilijk vorm te geven, zeker in combinatie met lange wachtlijsten en de tekorten aan zorgpersoneel in de ggz. Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt zorgverleners inzichten over de voortgang en de behoeften van psychiatrische patiënten over meerdere jaren. Hiermee kan de zorg beter en efficiënter worden ingericht.

Bron: Nationale Zorggids
29-04-2021|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Hoe geef je leiding aan de digitale transformatie van de zorg?

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de stap naar een fundamenteel andere benadering van zorg. Het nieuwe rapport ‘Leiderschap bij digitalisering in de zorg’, dat we vandaag publiceren, gaat over de rol van leidinggevenden (van teamleider tot bestuurder) in deze transformatie van de zorg. Wat zijn de kenmerken van digitaal leiderschap? En in hoeverre zien we deze kenmerken terug bij de managers in de Nederlandse zorg?

Bron: digivaardig in de zorg
29-04-2021|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Eerste NeLL hub geopend bij Unilabs Nederland

Bij Unilabs Nederland is afgelopen week de eerste Nederlandse NeLL Hub geopend. Het NeLL (National eHealth Living Lab) is opgericht als kennisinstituut om onder meer e-health toepassingen te toetsen en valideren en opgedane kennis (inter-)nationaal te delen. De NeLL-hubs dienen als transfer-platform. Met NeLL Hubs wil NeLL invulling geven aan het bouwen van een groot en divers kennisnetwerk met andere (onderwijs- en zorg)instellingen en organisaties waarin wordt samengewerkt aan de zorg van morgen.

Bron: ICT & Health
22-04-2021|Categorieën: Innovatie|

Met uitkomstgerichte zorg sámen zorg beter maken

Nu iedereen ervan doordrongen is dat de manier waarop de zorg is georganiseerd niet langer houdbaar is, zingt een mogelijke oplossing rond: uitkomstgerichte zorg. Maar wat is het precies? Waarom zien ziekenhuizen, verzekeraars, geneesmiddelenbedrijven en de overheid dit als oplossing voor de toenemende zorgkosten? En hoe denken patiënten er eigenlijk over?

Bron: ICT & Health
22-04-2021|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|