Innovatie

Beperking winstuitkering zet rem op innovatie

De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg wordt niet verruimd, zo liet het ministerie van VWS deze week weten. Dat zou wel eens een rem kunnen zetten op innovatie en ‘zorg op de juiste plek’ in de weg kunnen staan. Dat blijkt uit een analyse van SiRM en Finance Ideas, gemaakt in opdracht van het ministerie.

Bron: Zorgvisie
12-07-2019|Categorieën: Financiën, Innovatie|

Financiering en IT hinderen netwerkvorming

Het huidige financieringsstelsel en gebrekkige digitale informatie-uitwisseling zijn de belangrijkste hindernissen voor verder netwerkvorming in de zorg. Het huidige vergoedingenstelsel is in essentie nog steeds gebaseerd op vergoeding van het aantal behandelingen en patiënten in plaats van uitkomsten en kwaliteit. Om die reden wordt financiering door de opstellers van een recent rapport over oncologienetwerken in Nederland als één van de voornaamste hindernissen aangewezen.

Bron: Skipr
11-07-2019|Categorieën: Financiën, Innovatie|

Leven in vrijheid

Veiligheid versus vrijheid van de bewoners is een belangrijk thema in de zorg. Het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat laten De Wever, Vivium en Siza zien met hun technologische innovaties.

Bron: Zorgvisie
09-07-2019|Categorieën: Innovatie|

Toekomst van de zorg ligt in ai en spraaktechnologie

Het initiatief Ontregel de Zorg (ORDZ) wil nodeloze regels schrappen om de administratieve last te verlagen. Dat is een mooi streven. Maar de druk wordt niet alleen veroorzaakt door nodeloze regels. Veel administratie is namelijk absoluut noodzakelijk. Handelingen, consulten, plannen, ze moeten vastgelegd worden. Dus zul je je ook moeten richten op het versimpelen en automatiseren van de administratieve taken. Dat is waar spraaktechnologie en virtuele assistenten tegenwoordig hun diensten bewijzen.

Bron: Computable
09-07-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|

Onbekend maakt algoritmes in de zorg onbemind

Het vertrouwen in algoritmes die in de zorg worden gebruikt is laag, omdat de meeste mensen niet eens precies weten wat dat zijn. Meer begrip van het onderwerp is nodig, maar ook toezicht door de juiste instanties kan helpen om het vertrouwen in de technologie te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau KPMG.

Bron: Zorgvisie
05-07-2019|Categorieën: Innovatie|

Zorgnetwerken beraden zich onvoldoende op doel en vorm

Grote ziekenhuizen participeren in Nederland makkelijk in honderd tot meer dan tweehonderd zorgnetwerken. Netwerkvorming neemt daarmee een hoge vlucht in de Nederlandse zorg, maar volgens critici wordt er binnen netwerken niet zelden onvoldoende nagedacht over doel, vorm en opzet. Daarmee rijst de vraag hoe efficiënt netwerken zijn.

Bron: Skipr
04-07-2019|Categorieën: Innovatie|

Bekostiging digitale zorg wordt makkelijker

De vergoeding voor thuiszorgtechnologie voor de wijkverpleging wordt uitgebreid en vereenvoudigd. Ook voor de medisch-specialistische zorg wordt de vergoeding van digitale zorg verruimd. Daar wordt een nieuwe zorgprestatie ingevoerd, die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Dat meldt minister Bruins, naar aanleiding van de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020: Overzicht per sector’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bron: Skipr
04-07-2019|Categorieën: Innovatie, Innovatie uitgelicht|