Geen categorie

Succesvolle voorbeelden woonzorgvisies en slimme interventies

Op zoek naar succesvolle voorbeelden van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies? Neem dan een kijkje op de website van Taskforce Wonen en Zorg. Alle voorbeelden zijn opgehaald bij ambassadeurs van de Taskforce. Daarnaast heeft de Taskforce een Perspectief voor 2040 opgesteld, waarin een toekomstbeeld van de samenleving op het gebied van wonen en zorg wordt geschetst en de daarbij behorende uitdagingen.

Bron: Aedes
07-07-2022|Categorieën: Geen categorie|

Minister Helder bekijkt hogere pgb-tarieven om zorgverleners te behouden

Zorgverleners die via de gemeente hulp verlenen aan iemand met een persoonsgebonden budget (pgb), moeten meer betaald krijgen. Een deel van de Tweede Kamer spoort minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan om dit snel te regelen, omdat hulpverleners anders vaker kiezen voor een iets beter betaalde baan. Daardoor blijven cliënten soms verstoken van zorg en houdt een gemeente geld over.

Bron: Skipr
25-06-2022|Categorieën: Geen categorie|

Witboek 2022 verpleegkundigen en verzorgenden

Dit Witboek 2022 heeft als doel tegenwicht te bieden aan de vaak sombere berichtgeving in de dagbladen over verplegen en verzorgen. Het laat 1.162 zorgmedewerkers (gediplomeerden en studenten) aan het woord over hun vak. In de dagbladen lees je vooral wat er niet goed gaat binnen het beroep van helpende, verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. De andere realiteit is dat deze beroepsbeoefenaren zelf hun vak met trots en plezier uitoefenen.

Bron: Aart Eliens
16-06-2022|Categorieën: Geen categorie|