Financien uitgelicht

Zorgsector is coronacrisis financieel goed doorgekomen

De gezondheidszorgsector in ons land is het coronajaar 2020 financieel goed doorgekomen. Dat meldt EY in een nieuw rapport. De onderzoekers analyseerden meer dan vierhonderd Nederlandse zorginstellingen – met een omzet van minimaal €5,0 miljoen. “Deze vertegenwoordigen circa 75% van de totale omvang van de Nederlandse gezondheidszorg”, aldus EY. Naar voren komt dat – in vergelijking met 2019 – het gemiddelde rendement van de gezondheidszorgsector afgelopen jaar 0,4% hoger lag. De omzetten van de zorginstellingen stegen volgens het onderzoek van EY gemiddeld genomen zelfs met 10% (ten opzichte van het boekjaar 2019).

Bron: Consultancy.nl
16-09-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Gebruik type jeugdzorg hangt samen met gemeentelijk inkoopbeleid

Eén van de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 was om gespecialiseerde tweedelijnszorg te verschuiven naar lichte en preventieve hulp in de eerste lijn. In gemeenten die selectiever zijn in het contracteren van aanbieders van tweedelijnszorg is die omslag duidelijker te zien dan in gemeenten die andere inkoopmethoden toepassen. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘De gemeentelijke inkoop van jeugdzorg’ dat op 9 september is verschenen.

Bron: CPB
15-09-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Wijkverpleging sluit breed convenant voor betere bekostiging

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.

Bron: NZa
10-08-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Eén betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg

Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80% van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorginstelling zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), er aparte betaaltitels zijn. Dit staat samenwerking in de weg.

Bron: Vilans
09-08-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Niet-gecontracteerde wijkverpleging daalt fors in 2019

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleging in de totale kosten is in 2019 gedaald naar 5,7 procent. In 2018 was dat nog 9 procent en in 2017 7,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vektis, het onderzoeksbureau van zorgverzekeraars. De totale kosten voor de wijkverpleging bedroegen in 2019 ruim 3,5 miljard euro. Dat is een stijging van 0,1 procent vergeleken met 2018. Circa 586.000 cliënten ontvingen in 2019 zorg in de wijkverpleging. Dat is 2,5 procent meer dan in 2018.

Bron: Skipr
16-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

ActiZ: ‘Verzekeraars geven loonruimte niet volledig door aan wijkverpleging’

ActiZ is ontevreden over de uitvoering van afspraken in het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022. Belangrijkste grief is dat zorgverzekeraars het geld dat de overheid biedt voor loonsverhoging, de OVA-ruimte, niet volledig doorgeven aan zorgaanbieders. ‘Zo kunnen we de wijkverpleging niet levend houden’, zegt Jeroen van den Oever van ActiZ.

Bron: Zorgvisie
16-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

‘Als je het aan de behandelaren overlaat, kost de ggz minder geld’

‘Ik hoorde zoveel jankverhalen over de zorg, dat toen ik mijn bedrijf verkocht ik dacht: Wouter, jij hebt altijd zo’n grote waffel over hoe het beter kan, laat maar zien.’ Wouter Hoge werd zes jaar geleden directeur van Centiv, de basis-ggz-organisatie. Met zijn boek ‘Betere zorg voor minder doekoe!’ wil hij de zorg verbeteren en betaalbaar houden.

Bron: Zorgvisie
14-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht, Innovatie|