Financien uitgelicht

Coronasteun om plaatselijke bibliotheek en (jeugd)zorg in stand te houden

Het kabinet geeft gemeenten, provincies en waterschappen een steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening voor hun inwoners in coronatijd. In dit pakket vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen. Verder blijven zo de sociale werkbedrijven open en lopen de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (zoals thuiszorg) door.

Bron: Brabants Dagblad
28-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Groei zorguitgaven was in 2019 aanzienlijk hoger dan groei economie

De groei van de zorguitgaven lag in 2019 met 3,7 procent ver boven het niveau van de economische groei. De groei van de zorguitgaven was wel lager dan begroot. Voor het jaar 2019 werd in de begroting uitgegaan van een groei van de netto zorguitgaven met € 4,9 miljard (van € 66,3 miljard in 2018 naar € 71,2 miljard in 2019). Zoals het er nu naar uitziet kwam deze groei in 2019 echter uit op € 4,1 miljard. Dat is dus € 800 miljoen minder dan verwacht.

Bron: Skipr
23-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

NVZ: ‘VWS laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld’

Het gaat ziekenhuizen en zorgverzekeraars niet lukken de extra kosten van de coronacrisis binnen het budgettair kader zorg op te lossen. David Jongen, vice-voorzitter NVZ, doet nadrukkelijk een appel op de politiek om ziekenhuizen niet langer in financiële onzekerheid te laten. ‘Help ons, denk mee, geef lucht. Geef de garantie dat het macrobeheersinstrument niet wordt ingezet in 2020.’

Bron: Zorgvisie
14-05-2020|Categorieën: Corona, Financiën, Financien uitgelicht|

Zorgomzet ziekenhuizen daalt met bijna de helft

De Nederlandse ziekenhuizen vragen de overheid om meer geld. De zorgomzet van de algemene ziekenhuizen is, door de vermindering van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis, de afgelopen maanden met gemiddeld 47 procent gedaald. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro per maand, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na een eerste inventarisatie onder haar leden.

Bron: Skipr
07-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

NZa: unieke betaaltitel voor zorg die niet geleverd is

Er mag geen zorgaanbieder omvallen door de coronacrisis en daarom komt de NZa met unieke betaaltitels die mogelijk maken dat wordt betaald voor zorg die niet geleverd is en voor extra kosten door de corona-uitbraak. Josefien Kursten, directeur regulering bij de NZa, noemt deze beleidsregels ‘heel bijzonder’ omdat ze generiek zijn en administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden. ‘We wilden dat het middel niet erger zou zijn dan de kwaal.’

Bron: Zorgvisie
05-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

De gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen in de zorgsector

Sinds 12 maart is de samenleving enorm veranderd. Ondernemers moeten improviseren en anderhalve meter afstand houden lijkt het nieuwe normaal te worden. ABN AMRO verwacht dit jaar een krimp van de Nederlandse economie van 3,8 procent in een scenario waarbij de ‘lockdown’ twee maanden duurt en daarna stapsgewijs wordt opgeheven. De zorgsector heeft stijgende kosten, vooral door de druk op de acute zorg. De stilgevallen planbare zorg wordt grotendeels ingelopen, reden dat ABN AMRO in 2020 groei verwacht.

Bron: ABN AMRO
30-04-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|