Financien uitgelicht

Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. Het programma Zinnige Zorg, in 2013 met dit doel in opdracht van de minister van VWS geïntroduceerd door pakketbeheerder het Zorginstituut, heeft nauwelijks kostenbesparingen opgeleverd. Waar het Zorginstituut de kostenbesparingen op potentieel € 265 miljoen inschatte, komt de Algemene Rekenkamer uit op maximaal € 82 miljoen.

Bron: Algemene Rekenkamer
15-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Gehandicaptenzorg: financieel nog in balans, maar onzekerheid neemt toe

De gehandicaptenzorg heeft vorig jaar nagenoeg hetzelfde financiële resultaat geboekt als in 2018. De sector als geheel boekte over 2019 een positief nettoresultaat van € 113 miljoen tegenover € 115 miljoen een jaar eerder. Dat het resultaat vrijwel gelijk bleef is opvallend, omdat er meer cliënten werden behandeld en de omzet over de hele linie met 6,9 procent is gestegen. De hogere omzet ging ook gepaard met een flinke toename van de kosten voor personeel: deze stegen met € 661 miljoen van € 5,5 miljard in 2018 tot € 6,2 miljard in 2019.

Bron: Intrakoop
07-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Belangrijke jeugdzorgorganisaties staan op omvallen, terwijl kleine aanbieders grote winst boeken

Terwijl nieuwe, kleine aanbieders het prima doen, staan vele van de belangrijkste jeugdzorgorganisaties op omvallen, blijkt uit onderzoek. Er loopt een dikke scheidslijn door de jeugdzorg in Nederland. 1478 kleine, vaak relatief nieuwe aanbieders van bijvoorbeeld dyslexiehulp of andere relatief eenvoudige zorg maken gemiddeld 35 procent winst. Ondertussen gaat het financieel slecht met de helft van de 64 belangrijkste jeugdzorgorganisaties, onder andere verantwoordelijk voor pleegzorg en crisishulp.

Bron: Trouw
06-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Zorginstellingen krijgen weer vertrouwen in financieel resultaat

Bij het overgrote deel van de zorgorganisaties neemt het financiële vertrouwen weer toe. Voor 2021 verwachten ze een positief resultaat. De grootste dreiging verwachten ze van de druk op de personeelslasten. Dat blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer, de enquête van beroepsvereniging Fizi en onderzoeksbureau Finance Ideas onder financials in de zorgsector.

Bron: Skipr
05-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Zorgen om bedrijfsvoering huisartsenpraktijken houden aan

De impact van de coronacrisis is goed zichtbaar in de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk. Dat blijkt uit declaratiegegevens van 1450 huisartsenpraktijken. Deze declaratiecijfers hebben betrekking op meer dan 5 miljoen patiënten en laten zien dat het spreekuur en de zorgverlening nog verre van normaal zijn. De steunmaatregelen die LHV, VPH en InEen dit voorjaar met de zorgverzekeraars afspraken, hebben effect. Maar met de actuele opleving van corona blijft het zaak om alert te zijn.

Bron: LHV
28-09-2020|Categorieën: Corona, Financiën, Financien uitgelicht|

BuurtzorgT gebruikt Steward Ownership als slimme investeringsvorm

BuurtzorgT gebruikt als eerste zorgorganisatie in de wereld de eigendomsconstructie Steward Ownership als slimme investeringsvorm. De idealistische Duits-Zwitserse investeerder Purpose Evergreen Capital betaalt miljoenen euro’s voor nieuwe eigendomsaandelen, maar krijgt geen zeggenschap. ‘Jos de Blok en ik hebben een ideaal verwezenlijkt’, zegt Nico Moleman, bestuurder BuurtzorgT.

Bron: Zorgvisie
28-09-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Jeugdhulpaanbieders bezorgd over tweede coronagolf

Veel grote jeugdhulpaanbieders verwachten dat er bij een tweede coronagolf liquiditeitsproblemen gaan ontstaan. Oorzaken zijn niet alleen (tijdelijk) minder vraag naar hulp, maar ook beperkingen door de coronamaatregelen en mogelijk verminderde inzetbaarheid van personeel door quarantainemaatregelen of ziekteverzuim. Er moet dan extern personeel worden ingezet. Er is ontevredenheid over de compensatie-afspraken met gemeenten.

Bron: Binnenlands Bestuur
24-09-2020|Categorieën: Corona, Financiën, Financien uitgelicht|