Financiën

‘Niet winkelen met portemonnee van gemeente’

De financiering van het sociaal domein moet op de schop om beter aan te sluiten op de Haagse bemoeizucht. Het kabinet dient zelf tegenvallers op te vangen. ‘Anders kan het winkelen met de portemonnee van de gemeenten.’ Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een deze week uitgebracht briefadvies. Het sociaal domein zou niet bekostigd moeten worden uit de algemene uitkering, maar via een decentralisatie-uitkering. Dat zou beter aansluiten op de beperkte lokale beleidsvrijheid die gemeenten in de praktijk hebben.

Bron: Gemeente.nu
09-01-2020|Categorieën: Financiën|

Kabinet moet gemeenten voorschot geven op Wmo en Jeugdzorg

Het rijk moet gemeenten in 2020 een voorschot van 350 miljoen euro geven op de jeugdzorg en Wmo. Dit voorschot verrekenen de gemeenten vanaf 2024, uitgesmeerd over vijf jaar, afhankelijk van de uitkomsten van lopende onderzoeken naar de toereikendheid van de huidige rijksbudgetten. ‘Den Haag’ kan er ook voor kiezen om 400 miljoen euro van het toekomstig accres in 2020 uit te betalen. Deze voorstellen heeft het college van Hellendoorn aan de Tweede Kamer gedaan.

Bron: Binnenlands Bestuur
08-01-2020|Categorieën: Financiën|

Zorgverzekeraars moeten meebetalen aan jeugdzorg

Partijen die profiteren van innovaties die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd, die steeds meer gemeenten inzetten.

Bron: Binnenlands Bestuur
08-01-2020|Categorieën: Financiën|

NZa: Integraal tarief wijkverpleging moet standaard worden

Deelnemers aan een proef met integrale tarieven voor wijkverpleging willen niet meer terug naar de oude bekostiging. In de proef werd geen onderscheid meer gemaakt tussen persoonlijke verzorging en verpleging. Dat scheelde weliswaar niet veel in de administratie, maar bood wel meer ruimte voor maatwerk. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert niet meer terug te gaan naar de oude tarieven.

Bron: Zorgvisie
07-01-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Mist rond geldstromen zorg Eindhoven

Veel gemeenten hebben geen idee hoeveel geld ze uitgeven aan zorg en of dat geld goed wordt besteed. Terwijl met de introductie van marktwerking het aantal aanbieders van jeugdzorg en Wmo-zorg enorm is gegroeid, blijft het toezicht achter. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money en het tv-programma Pointer van KRO/NRCV.

Bron: Brabants Dagblad
18-12-2019|Categorieën: Financiën|

Zorgverzekeraars blijven volume belonen

De contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen stimuleren nog steeds om zo veel mogelijk zorg te leveren. Dat komt doordat zorgverzekeraars de ziekenhuizen blijven belonen op basis van volume. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit. De contractafspraken sluiten nog niet aan bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking.

Bron: Skipr
18-12-2019|Categorieën: Financiën|