Financiën

Contouren van een nieuwe bekostiging voor ziekenhuizen

Er wordt al jaren gesteld dat de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. Over the top marktwerking zie je in ieder geval terug in de bekostiging van ziekenhuizen. Een ruim 10 jaar geleden uit de private sector overgenomen kostprijssysteem leek een oplossing voor financiële afspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Maar een ziekenhuis is geen koekjesfabriek. Hoe zien de contouren van een aangescherpt bekostigingssysteem er dan wel uit?

Bron: Controllers Magazine
25-02-2021|Categorieën: Financiën|

Specialistische jeugdzorg werkt niet mee aan kostenbeperking Jeugdwet

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stappen uit de overleggen met Rijk en gemeente om de Jeugdwet financieel beheersbaar te houden. De branches vinden dat de overheden te veel sturen op bezuinigingen en te weinig op inhoudelijke verbeteringen. “Passende jeugdhulp voor alle jeugdigen en gezinnen moet voorop staan”, aldus de zorgaanbieders.

Bron: Skipr
25-02-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg

Met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg maakt de overheid bijna 5000 fulltime coronabanen mogelijk. De regeling is op 19 februari gepubliceerd in de Staatscourant. De meest recente informatie over de regeling in ontwikkeling vindt u op de websiteDienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op deze webpagina staat ook de link naar de het formulier voor voorregistratie. De subsidieregeling zal gedurende maart 2021 openstaan voor de aanvraag.

Bron: Transvorm
25-02-2021|Categorieën: Corona, Corona uitgelicht, Financiën|

Verplaats zorggeld naar voren en investeer in preventiefondsen

Onderzoek wijst uit dat sociaal werk bijdraagt aan vermindering van kosten voor zorg en een betere kwaliteit van leven. Extra investeren in sociaal werk bespaart dus zorgkosten. Sociaal Werk Nederland wil daarom dat er preventiefondsen komen waaruit een deel van het sociaal werk gefinancierd kan worden. ‘Vanuit die regionale preventiefondsen kun je breed samenwerken aan preventie.’

Bron: Zorg + Welzijn
19-02-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|