Financiën

Financiële gezondheid vvt-sector verbetert

De verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) heeft zijn financiële positie verbeterd. Personeelstekorten vormen echter een risico voor de toekomst. Dat blijkt uit ZorgRating benchmark van Finance Ideas. De ZorgRating benchmark is gebaseerd op de jaarverslagen van ongeveer 150 vvt-instellingen over de periode 2009 tot en met 2018.

Bron: Skipr
12-07-2019|Categorieën: Financiën|

Beperking winstuitkering zet rem op innovatie

De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg wordt niet verruimd, zo liet het ministerie van VWS deze week weten. Dat zou wel eens een rem kunnen zetten op innovatie en ‘zorg op de juiste plek’ in de weg kunnen staan. Dat blijkt uit een analyse van SiRM en Finance Ideas, gemaakt in opdracht van het ministerie.

Bron: Zorgvisie
12-07-2019|Categorieën: Financiën, Innovatie|

Financiering en IT hinderen netwerkvorming

Het huidige financieringsstelsel en gebrekkige digitale informatie-uitwisseling zijn de belangrijkste hindernissen voor verder netwerkvorming in de zorg. Het huidige vergoedingenstelsel is in essentie nog steeds gebaseerd op vergoeding van het aantal behandelingen en patiënten in plaats van uitkomsten en kwaliteit. Om die reden wordt financiering door de opstellers van een recent rapport over oncologienetwerken in Nederland als één van de voornaamste hindernissen aangewezen.

Bron: Skipr
11-07-2019|Categorieën: Financiën, Innovatie|

Gemiste kansen bij subsidies sociaal domein

Het sociaal domein kent nogal wat subsidies voor vernieuwende lokale initiatieven. Gemeenten laten hier kansen liggen. Willen de regelingen zichtbaar bijdragen aan duurzame veranderingen, dan moeten ze worden ingebed in een bredere infrastructuur. Dat is een van de eerste conclusies van een lopende verkenning van zo’n 35 regelingen voor innovatiesubsidies.

Bron: Gemeente.nu
09-07-2019|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Ggz-instellingen: resultaat daalt, financiële positie verbetert

Ondanks teruglopende bedrijfsresultaten komen de grote ggz-instellingen in steeds stabieler financieel vaarwater, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Adstrat Consulting. Grootste knelpunt om deze positieve trend door te zetten zijn de stijgende personeelskosten. Voor de benchmark worden jaarlijks de jaarrekeningen van de tien grootste ggz-instellingen tegen het licht gehouden.

Bron: Skipr
08-07-2019|Categorieën: Financiën|

Driekwart burgers wil meer geld voor verbeteren zorg

De grote opgaves waar de Nederlandse zorg voor staat, leiden ook in de samenleving tot ongerustheid. Mensen maken zich zorgen over het personeel, de hoge kosten, de kwaliteit van de ouderenzorg, de wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van verzekeraars. Driekwart van de ondervraagden vindt dat er meer geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van de zorg. Dit blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP.

Bron: Skipr
08-07-2019|Categorieën: Financiën|