Financiën

Zoektocht naar oorzaken tekorten sociaal domein

Zo’n tien gemeenten verwacht de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein tot aan het einde van het jaar te kunnen visiteren. Voornaamste doel is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten daarnaast leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn.

Bron: Binnenlands Bestuur
20-03-2019|Categorieën: Financiën|

Steden buiten Randstad de klos bij nieuw verdeelmodel

Vooral voor steden buiten de Randstad pakt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 nadelig uit. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo berekende Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën. Met name steden in de Randstad gaan er op vooruit. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2021 ingevoerd.

Bron: Binnenlands Bestuur
20-03-2019|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Minister trekt Europa in tegen aanbesteding jeugdzorg en thuiszorg

Minister de Jonge wil af van de verplichting voor gemeentes om diensten in het sociale domein Europees aan te besteden. De Jonge gaat daarvoor Europa in, samen met staatssecretaris Mona Keijzer. De bewindslieden krijgen steun uit Brussel: De Europese anti-rompslompbrigade onder leiding van Frans Timmermans raadt de commissie aan de regels snel nog eens tegen het licht te houden. Dat kan wel nog jaren duren.

Bron: Skipr
19-03-2019|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Integrale zorg voor ouderen en gehandicapten kost 420 miljoen extra

Integrale zorg voor Wlz-cliënten vergt een financiële investering van 420 miljoen euro en een voorbereidingstijd van twee jaar. Dat blijkt uit een uitvoeringstoets die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft gedaan van het advies van Zorginstituut Nederland om ook aanvullende zorg in de verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg onder de Wlz te brengen.

Bron: Skipr
09-03-2019|Categorieën: Financiën|

NZa en IGJ zien winstmarges tot 60 procent in de zorg

De NZa en de IGJ zien soms zorgorganisaties met winstmarges tot 60 procent. ‘Bij excessen willen we handhavend optreden. We willen voorkomen dat zorggeld weglekt’, zeggen Karina Raaijmakers van de NZa en Joke de Vries van de IGJ over hun pleidooi voor een wettelijke norm voor een integere bedrijfsvoering.

Bron: Zorgvisie
07-03-2019|Categorieën: Financiën|