Financiën

Meer afspraken nodig over passende zorg om wachtlijsten in de ggz te verkorten

In de geestelijke gezondheidszorg, waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. Dit staat in de monitor contractering ggz 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit. De contractering in de ggz is dit jaar moeizaam verlopen. Dit komt voornamelijk door de onduidelijkheid over de financiële effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel. In de contracten voor 2022 zijn nog te weinig afspraken opgenomen over passende zorg.

Bron: NZa
25-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt, Financiën|

‘Populatiebekostiging heeft nog flinke tekortkomingen’

Populatiebekostiging moet een van de oplossingen zijn om het bekostigen van zorg simpeler te maken en zorg te financieren zonder productieprikkel en met lage administratieve lasten. Maar volgens het Center for Healthcare Quality & Payment Reform, een Amerikaans onderzoeksinstituut, zijn er goede redenen om aan te nemen dat populatiebekostiging juist voor meer problemen zorgt.

Bron: Qruxx
24-06-2022|Categorieën: Financiën|

Pandemie versterkte onderhandelingspositie ziekenhuizen

Bron: Skipr
21-06-2022|Categorieën: Financien uitgelicht|

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.

Bron: Rijksoverheid
16-06-2022|Categorieën: Financiën|

HSK wint rechtszaak tegen NZa in hoger beroep

HSK kreeg op 7 juni in de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit gelijk. De NZa legde de ggz-aanbieder in 2016 een boete van 400.000 euro op voor onjuiste declaraties. Nu oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep dat de boete onterecht is opgelegd.

Bron: Skipr
13-06-2022|Categorieën: Financiën|