Financiën

Wijkverpleging gaat vijf jaar experimenteren met cliëntprofielen

Het lijkt een herhaling van zetten, weer een experiment met een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Deze keer niet met een integraal uurtarief, zoals de afgelopen jaren, maar met cliëntprofielen die de zorgbehoefte zouden moeten kunnen voorspellen. Volgens de NZa, die het experiment deze week aan de minister adviseerde, is het veld zeker niet terug bij af. ‘Het nieuwe experiment sluit naadloos aan op het vorige’, zegt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de zorgautoriteit.

Bron: Zorgvisie
20-10-2020|Categorieën: Financiën|

´Zware jeugdzorg verdient eigen financiering´

Veel grote, essentiële jeugdzorgorganisaties staan er financieel slecht voor. Een derde van de 64 zogeheten systeempartijen draait verlies. Veel kleinere zorgaanbieders gaat het financieel juist voor de wind. Volgens Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, bieden kleinere partijen veelal lichtere vormen van zorg. ‘Van de systeempartijen wordt veel meer gevraagd. Betaal ze daar ook naar.’

Bron: Zorgvisie
15-10-2020|Categorieën: Financiën|

Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. Het programma Zinnige Zorg, in 2013 met dit doel in opdracht van de minister van VWS geïntroduceerd door pakketbeheerder het Zorginstituut, heeft nauwelijks kostenbesparingen opgeleverd. Waar het Zorginstituut de kostenbesparingen op potentieel € 265 miljoen inschatte, komt de Algemene Rekenkamer uit op maximaal € 82 miljoen.

Bron: Algemene Rekenkamer
15-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Rekenkamer: Coronarekening

Met het derde steunpakket voor de economie en de arbeidsmarkt heeft het kabinet op 28 augustus 2020 de looptijd van de belangrijkste steunmaatregelen in verband met de coronacrisis verlengd tot 1 juli 2021. Aanvullend heeft het kabinet op Prinsjesdag met de ontwerpbegrotingen 2021 bekendgemaakt wat de verwachte coronacrisisgerelateerde uitgaven in 2021 zullen zijn. In deze webpublicatie blikken we terug op de ontwikkeling van de verwachte uitgaven in de afgelopen maanden en kijken vooruit naar 2021.

Bron: Rekenkamer
12-10-2020|Categorieën: Financiën|

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorg-topper Loon op Zand

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Bron: Brabants Dagblad
07-10-2020|Categorieën: Financiën, Regio|

Gehandicaptenzorg: financieel nog in balans, maar onzekerheid neemt toe

De gehandicaptenzorg heeft vorig jaar nagenoeg hetzelfde financiële resultaat geboekt als in 2018. De sector als geheel boekte over 2019 een positief nettoresultaat van € 113 miljoen tegenover € 115 miljoen een jaar eerder. Dat het resultaat vrijwel gelijk bleef is opvallend, omdat er meer cliënten werden behandeld en de omzet over de hele linie met 6,9 procent is gestegen. De hogere omzet ging ook gepaard met een flinke toename van de kosten voor personeel: deze stegen met € 661 miljoen van € 5,5 miljard in 2018 tot € 6,2 miljard in 2019.

Bron: Intrakoop
07-10-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|