Financiën

Coronasteun om plaatselijke bibliotheek en (jeugd)zorg in stand te houden

Het kabinet geeft gemeenten, provincies en waterschappen een steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening voor hun inwoners in coronatijd. In dit pakket vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen. Verder blijven zo de sociale werkbedrijven open en lopen de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (zoals thuiszorg) door.

Bron: Brabants Dagblad
28-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Groei zorguitgaven was in 2019 aanzienlijk hoger dan groei economie

De groei van de zorguitgaven lag in 2019 met 3,7 procent ver boven het niveau van de economische groei. De groei van de zorguitgaven was wel lager dan begroot. Voor het jaar 2019 werd in de begroting uitgegaan van een groei van de netto zorguitgaven met € 4,9 miljard (van € 66,3 miljard in 2018 naar € 71,2 miljard in 2019). Zoals het er nu naar uitziet kwam deze groei in 2019 echter uit op € 4,1 miljard. Dat is dus € 800 miljoen minder dan verwacht.

Bron: Skipr
23-05-2020|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden.

Bron: Rijksoverheid
20-05-2020|Categorieën: Financiën|