Financiën

Nederlandse zorg ‘verspilt’ jaarlijks 23 miljard euro

Een kwart van de totale zorguitgaven kan worden aangemerkt als ‘verspilling’, oftewel: zorg die geen waarde toevoegt. Dat constateert IQ Healthcare van Radboudumc, dat voor het eerst de faalkosten van het Nederlandse zorgstelsel in kaart heeft gebracht. Hoewel ze de nodige armslag houden, spreken de onderzoekers van een ‘schokkende uitkomst’. Omdat de verschillende soorten verspilling elkaar versterken, bieden deeloplossingen geen soelaas.

Bron: Dutch Health Hub
14-10-2022|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Warmtepakket, budgetcursus of meer loon: werkgevers willen personeel compenseren

Duurdere boodschappen en hogere energierekeningen. De roep om compensatie was en is luid. “Niet alles kan van de overheid komen”, zei minister van Financiën Sigrid Kaag onlangs. Met een energieplafond en een generieke energiekorting neemt de overheid een deel van de compensatie voor haar rekening, maar ook werkgevers willen een duit in het zakje doen.

Bron: NOS
10-10-2022|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Dit jaar al extra geld voor lagere werkdruk umc’s

Universiteiten en academische ziekenhuizen krijgen al dit najaar het eerste deel van de 200 miljoen euro die ze vanaf volgend jaar mochten investeren. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt de voorstellen die zij hebben ingediend goed genoeg. De pot geld is bedoeld om de enorme werkdruk te verminderen. De instellingen willen met de investering zo’n 1500 nieuwe voltijdbanen creëren.

Bron: Skipr
05-10-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt, Financiën|

Ggz-sector is ondanks winststijging nog niet uit gevarenzone

De grotere ggz-instellingen boekten in 2021 in totaal een winst van 234 miljoen euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Maar de cijfers worden nogal vertekend door eenmalige verkoop van vastgoed. De totale bedrijfslasten stegen flink. Het meeste geld gaat naar personeel, al dan niet in loondienst. De arbeidsproblematiek raakt de ggz hard. Over het geheel genomen zijn de resultaten in de ggz positief.

Bron: Skipr
15-09-2022|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|