Financiën

Niet-gecontracteerde wijkverpleging daalt fors in 2019

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleging in de totale kosten is in 2019 gedaald naar 5,7 procent. In 2018 was dat nog 9 procent en in 2017 7,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vektis, het onderzoeksbureau van zorgverzekeraars. De totale kosten voor de wijkverpleging bedroegen in 2019 ruim 3,5 miljard euro. Dat is een stijging van 0,1 procent vergeleken met 2018. Circa 586.000 cliënten ontvingen in 2019 zorg in de wijkverpleging. Dat is 2,5 procent meer dan in 2018.

Bron: Skipr
16-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

ActiZ: ‘Verzekeraars geven loonruimte niet volledig door aan wijkverpleging’

ActiZ is ontevreden over de uitvoering van afspraken in het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022. Belangrijkste grief is dat zorgverzekeraars het geld dat de overheid biedt voor loonsverhoging, de OVA-ruimte, niet volledig doorgeven aan zorgaanbieders. ‘Zo kunnen we de wijkverpleging niet levend houden’, zegt Jeroen van den Oever van ActiZ.

Bron: Zorgvisie
16-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

‘Als je het aan de behandelaren overlaat, kost de ggz minder geld’

‘Ik hoorde zoveel jankverhalen over de zorg, dat toen ik mijn bedrijf verkocht ik dacht: Wouter, jij hebt altijd zo’n grote waffel over hoe het beter kan, laat maar zien.’ Wouter Hoge werd zes jaar geleden directeur van Centiv, de basis-ggz-organisatie. Met zijn boek ‘Betere zorg voor minder doekoe!’ wil hij de zorg verbeteren en betaalbaar houden.

Bron: Zorgvisie
14-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht, Innovatie|

Minister komt eerste lijn tegemoet in eisen jaarverantwoording

Eerstelijns zorgaanbieders die een jaarrekening moeten aanleveren, hoeven hierbij minder vragen te beantwoorden over de bedrijfsvoering. Het digitale portaal dat zij hiervoor gebruiken wordt aangepast, zodat bekende gegevens er al in staan. Met deze en enkele andere ingrepen komt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) de branche tegemoet om de administratieve last van een openbare jaarverantwoording te verlagen.

Bron: Skipr
13-07-2021|Categorieën: Financiën|

Schuiven met zorg kan 2,7 miljard euro besparen

Ruim 5 miljard euro van de zorguitgaven kan verplaatst worden en dat levert onderaan de streep jaarlijks 2,7 miljard aan besparingen op. Dat staat in een rapport dat demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft laten opstellen en onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Bijna de helft van de verschuiving gaat naar digitale zorg.

Bron: Skipr
09-07-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Integrale vergelijking: bouwen aan toekomstbestendige verpleeghuiszorg

Sinds tweeënhalf jaar werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een nieuwe bekostigingsmethodiek voor de verpleeghuiszorg, de integrale vergelijking. Dit is een evolutionair proces dat we samen met betrokkenen uit de praktijk vormgeven. Op dinsdag 29 juni organiseerden we, in het kader van de doorontwikkeling van de integrale vergelijking, een themabijeenkomst. Hierbij waren ruim 90 deelnemers aanwezig.

Bron: NZa
08-07-2021|Categorieën: Financiën|

VWS verruimt budget Wlz met half miljard

Minister De Jonge van VWS verruimt het budget voor de Wlz voor dit jaar met 452 miljoen euro, tot 27,6 miljard euro. Belangrijke oorzaken zijn de toenemende vraag van ggz-cliënten en een steviger herstel van zowel het aantal Wlz-indicaties als de pgb-zorg. De Jonge heeft besloten tot de verhoging van het budget na advies van de NZa, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Skipr
06-07-2021|Categorieën: Financiën|