Financiën

NZa verwerkt 675 miljoen in nieuwe tarieven voor 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2022 na de 675 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor hogere salarissen in de zorg. Voor een aantal sectoren betekent dit een wijziging van de eerder vastgestelde bedragen, meldt de NZa. In een informatiekaart is op een rij gezet welke indexcijfers worden gebruikt en wat het resultaat in grote lijnen voor elke sector betekent.

Bron: Skipr
11-10-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Financiën, Financien uitgelicht|

NZa: zorgaanbieders in meerdere sectoren omzeilen winstverbod

De NZa erkent de irritatie die bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis heeft over het wegsluizen van winst in de zorg: ‘We zien in meerdere sectoren dat aanbieders die winst willen uitkeren het verbod omzeilen met juridische constructies’, zegt manager toezicht zorgaanbieders Joep Beckers. ‘Omdat dit niet verboden is, kunnen we hiervoor als overheid dus geen dwangsommen opleggen.’

Bron: Zorgvisie
08-10-2021|Categorieën: Financiën|

Meer subsidie voor de wijkverpleging

Vanaf 1 oktober kunnen zorginstellingen in de wijkverpleging opnieuw subsidie aanvragen via de regeling SOW. Verschil met de vorige ronde: instellingen mogen nu ook samen een aanvraag indienen. Zorginstellingen kunnen 25.000 euro tot 250.000 euro aanvragen voor 7 verschillende activiteiten, zoals intervisiebijeenkomsten, de doorstroom van ziekenhuis naar wijkverpleging en intercollegiale toetsing.

Bron: Nursing
07-10-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

ZorgCijfers Monitor: Kwartaalbericht kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de zorg. In deze ZorgCijfers Monitor belichten we opvallende ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2021. In deze monitor zien we de ontwikkeling dat de reguliere zorgkosten uit de Zorgverzekeringswet weer lijken te stijgen, na een daling door de coronapandemie. Verder is het effect van het vaccineren terug te zien in de dalende extra coronakosten. De kosten in de Wet langdurige zorg stijgen opnieuw.

Bron: Zorginstituut Nederland
07-10-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 gepubliceerd. Deze Wegwijzer geeft zorgaanbieders richting in de financieringsmogelijkheden voor digitale zorg. Veel tijdelijke verruimingen die golden tot en met 31 december 2020 om zorg op afstand te declareren zijn per 2021 structureel geworden. In de Wegwijzer worden de bekostigingsmogelijkheden voor e-health in de verschillende zorgsectoren uitgebreid toegelicht.

Bron: Zorg voor Innoveren
07-10-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Conflict NZa en Buurtzorg escaleert

De NZa doet de deur dicht voor Buurtzorg en weigert een gesprek over uitkomstgerichte bekostiging in de wijkverpleging. Vorige week maandag hadden partijen met minister Hugo de Jonge van VWS afgesproken om te kijken naar ruimte voor experimenten binnen de nieuwe bekostigingssystematiek.

Bron: Zorgvisie
01-10-2021|Categorieën: Financiën|