Financiën

Verpleeghuizen weigeren NZa gegevens over kosten

Verpleeghuizen willen niet mee werken aan de nieuwe bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Brancheorganisatie ActiZ vreest dat de meeste doelmatige aanbieders de norm worden en dat er grote verschillen in tarieven ontstaan. ‘Dat is funest’, staat in een mail, in het bezit van Zorgvisie, aan de leden van ActiZ.

Bron: Zorgvisie
20-09-2019|Categorieën: Financiën|

Gemeenten korten vooral op zorg en welzijn

Driekwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. Om toch een sluitende begroting te krijgen, bezuinigen gemeenten vooral op het zogeheten sociaal domein, de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Daaronder vallen onder meer jeugdzorg, zorg en welzijn.

Bron: Skipr
13-09-2019|Categorieën: Financiën|

Exploitatieresultaat zorgaanbieders zakt verder weg

Het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgaanbieders die deelnemen aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is opnieuw gedaald. In 2018 bedroeg het exploitatieresultaat van de kleine 300 WFZ-deelnemers 1,6 procent tegen 1,7 procent een jaar eerder. Dit komt naar voren uit de herbeoordeling die het WFZ periodiek uitvoert.

Bron: Skipr
10-09-2019|Categorieën: Financiën|

Personeelsprobleem tast kredietwaardigheid zorgsector aan

De topklinische en algemene ziekenhuizen zijn als enige twee deelsectoren van de zorg het afgelopen jaar aantrekkelijker geworden voor investeerders. De aantrekkelijkheid van umc’s nam juist af. De Nederlandse zorgsector als geheel moet oppassen. De problemen met onder meer personeelstekorten drukken de financiële prestaties en dat maakte sector het afgelopen jaar gemiddeld minder aantrekkelijk. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van EY.

Bron: Skipr
03-09-2019|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|