Financiën

Twee miljard euro dreigt te verdampen door uitstel van zorg

De aanpak van het coronavirus heeft als gevolg dat veel andere zorg wordt uitgesteld. In het uitstellen van zorg schuilt een potentiële sluipmoordenaar die meer levens gaat raken dan het coronavirus. De financiële schade voor de zorgsector zal bovendien in de miljarden lopen. Daarvoor waarschuwt onderzoeksbureau Gupta na een eigen analyse van de situatie in de gezondheidszorg.

Bron: Skipr
28-03-2020|Categorieën: Financiën|

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

Bron: ZonMw
25-03-2020|Categorieën: Financiën|

Gemeenten moeten jeugdzorgrekening onderling regelen

Jeugdzorgaanbieders mogen niet via de Basisregistratie Personen (BRP) checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Als daar twijfel over is, moet een van de gemeenten die mogelijk verantwoordelijk is voor de jongere, de rekening voorschieten. Als later duidelijk wordt dat toch een andere gemeente verantwoordelijk is, moet de rekening onderling verrekend worden.

Bron: Binnenlands Bestuur
12-03-2020|Categorieën: Financiën|