Corona

Vrijwillige inzet in het (post)-coronatijdperk verduurzamen

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen tijdens de COVID19-pandemie bereid zijn om iets voor een ander te betekenen. In veel gemeenten bundelen partijen hun krachten en er poppen een hoop nieuwe initiatieven op. Het gaat momenteel vooral om tijdelijke initiatieven voor de eerste noodhulp. Hoe kunnen we deze maatschappelijke kracht duurzaam vasthouden?

Bron: Movisie

Hoe ga je de besmettings-stress in je werk te lijf?

Ook professionals zijn angstig in hun werk in coronatijd. Bijvoorbeeld over het besmettingsrisico. Die stress kan behoorlijke impact hebben op je eigen fysieke en mentale gezondheid. In opdracht van het ministerie van VWS is een informatie- en verwijscentrum opgezet. ‘Cruciaal is dat collega’s elkaar door de nasleep van corona heen helpen.’

Bron: Zorg + Welzijn
26-05-2020|Categorieën: Corona|

Denktank Coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid

De Denktank Coronacrisis schetst in zijn advies aan het kabinet ‘contouren van een intelligent herstelbeleid’ hoe herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. In het advies staan uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van maatschappelijke verworvenheden.

Bron: SER
22-05-2020|Categorieën: Corona|

Loket voor mentale hulp in coronacrisis

Mensen die rouwen om het verlies van een dierbare door het nieuwe coronavirus, die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn of die onder zware omstandigheden patiënten verplegen, kunnen voortaan terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het digitale loket is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Skipr
20-05-2020|Categorieën: Corona|

Minister De Jonge: coronadashboard wordt openbaar

Het coronadashboard van allerlei verschillende gegevens dat het kabinet gaat gebruiken voor de besluitvorming in de komende tijd, wordt “zo transparant mogelijk en zo openbaar mogelijk”. Op die manier worden besluiten van het kabinet ook navolgbaar, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die de strijd tegen het coronavirus in het kabinet aanvoert.

Bron: Skipr
20-05-2020|Categorieën: Corona|

SCP: coronacrisis vraagt om herijking ouderenzorg

De coronacrisis vraagt om een kritische reflectie op het idee dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven leven. Ook zouden beleidsmakers bij hun beslissingen nadrukkelijker de balans tussen zorg, gezondheid en kwaliteit van leven. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het signalement ‘Zicht op de samenleving in coronatijd’.

Bron: Skipr
20-05-2020|Categorieën: Corona|