Arbeidsmarkt uitgelicht

Kamerbrief opschalen Anders werken en eindrapportage Commissie Werken in de Zorg

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over het opschalen van Anders werken en de eindrapportage van de Commissie Werken in de Zorg. Met deze brief stuurt ze de eindrapportage van de Commissie Werken in de Zorg. De eindrapportage vormt de afsluiting van de opdracht aan de Commissie Werken in de Zorg om na te gaan welke lessen er te leren zijn voor de arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn uit het afgelopen jaar.

Bron: Rijksoverheid
11-03-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Arbeidsmobiliteit kan EU helpen bij vraag naar werknemers zorg

Volgens een rapport van het Joint Research Centre, in opdracht van de Europese Commissie, zal het EU-personeelsbestand in de gezondheidszorg en de langdurige zorg tussen 2018 en 2030 met 11 miljoen werknemers moeten groeien om aan de eisen van de vergrijzende bevolking te voldoen. Het rapport analyseert de veranderende demografie van de EU en de impact op de vraag naar gezondheid en langdurige zorg. (Eng)

Bron: Europa.eu
09-03-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Thuiswerken voor, tijdens en na de coronacrisis

Het is ongeveer een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd. Een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarmee heeft het coronavirus gezorgd voor een langdurige, ingrijpende verandering op werk. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) analyseerde verschillende studies om het thuiswerken binnen Nederland in kaart te brengen.

Bron: Arbeidsmarkt in Zicht
04-03-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Van Ark gaat initiatieven voor betere arbeidsmarkt ‘flink opschalen’

Initiatieven die gunstig zijn voor het aantrekken en behoud van zorgpersoneel zal het ministerie van VWS de komende jaren ‘flink opschalen’. Dat schrijft minister Van Ark van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Van Ark wijst op programma’s die nu lopen, zoals de facilitering van zorgpartijen om medewerkers uit andere sectoren aan te trekken, met hulp van bijvoorbeeld de Nationale Zorgklas. Daarbij worden mensen uit bijvoorbeeld horeca en reisbranche omgeschoold voor ondersteunende functies in de zorg. Ook vervult het Actie Leer Netwerk volgens Van Ark een spilfunctie om andere organisaties te stimuleren aan de slag te gaan met initiatieven om anders te werken.

Bron: Zorgvisie
03-03-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige

De umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het totale zorgproces van de patiënt, binnen de werkeenheid maar ook binnen de keten. (…) Reden voor de introductie van de nieuwe verpleegkundige functie binnen de functiefamilie Verpleging & Verzorging is de toenemende mate van complexe zorgvragen, technologieën die elkaar snel opvolgen, het steeds meer werken in netwerken, zorgpaden en ketens.

Bron: NFU
23-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28 duizend werknemers bij kwamen. Vooral in kinderopvang en verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In hoeverre de coronapandemie effect heeft gehad op de ontwikkelingen is niet onderzocht.

Bron: CBS
22-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

240 zorgmedewerkers ontslagen na diefstal, agressie of fout gedrag

Afgelopen jaar zijn 240 zorgverleners ontslagen vanwege disfunctioneren. De meeste ontslagen vielen in de verzorging en verpleging: 100. In de gehandicaptenzorg moesten 50 medewerkers vertrekken en in de ggz (meestal jeugdzorg) gaat het om 40 werknemers. In de medisch-specialistische zorg gingen 30 medewerkers weg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de IGJ over 2020. Deze getallen zijn in werkelijkheid hoger, omdat dit alleen de ontslagen zijn die door de zorginstellingen zijn doorgegeven aan de inspectie – hoewel ze verplicht zijn dit te melden.

Bron: Skipr
18-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|