Arbeidsmarkt uitgelicht

Umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige

De umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het totale zorgproces van de patiënt, binnen de werkeenheid maar ook binnen de keten. (…) Reden voor de introductie van de nieuwe verpleegkundige functie binnen de functiefamilie Verpleging & Verzorging is de toenemende mate van complexe zorgvragen, technologieën die elkaar snel opvolgen, het steeds meer werken in netwerken, zorgpaden en ketens.

Bron: NFU
23-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28 duizend werknemers bij kwamen. Vooral in kinderopvang en verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In hoeverre de coronapandemie effect heeft gehad op de ontwikkelingen is niet onderzocht.

Bron: CBS
22-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

240 zorgmedewerkers ontslagen na diefstal, agressie of fout gedrag

Afgelopen jaar zijn 240 zorgverleners ontslagen vanwege disfunctioneren. De meeste ontslagen vielen in de verzorging en verpleging: 100. In de gehandicaptenzorg moesten 50 medewerkers vertrekken en in de ggz (meestal jeugdzorg) gaat het om 40 werknemers. In de medisch-specialistische zorg gingen 30 medewerkers weg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de IGJ over 2020. Deze getallen zijn in werkelijkheid hoger, omdat dit alleen de ontslagen zijn die door de zorginstellingen zijn doorgegeven aan de inspectie – hoewel ze verplicht zijn dit te melden.

Bron: Skipr
18-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent

In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Na een toename in het derde kwartaal waren er aan het eind van het vierde kwartaal weer minder openstaande vacatures. Het aantal vacatures daalde met 6 duizend naar 210 duizend. Vergeleken met het derde kwartaal waren er 14 duizend banen minder. Met 384 duizend was het aantal werklozen 35 duizend lager dan in het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Bron: CBS
18-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Verzorgenden IG: onmisbaar maar onzichtbaar

De verpleeghuizen en de wijkverpleging draaien grotendeels op verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG). De beroepsgroep werd in het verleden omschreven als het ‘lelijke jonge eendje van de zorgsector’ en nog steeds voelen verzorgenden IG zich het afvoerputje van de zorg. Dat verdienen zij niet en voor een vitale en toekomstbestendige zorgsector zal het catastrofaal zijn als dat beeld zo blijft.

Bron: Vilans
11-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, hoe staan ze ervoor?

In 2018 peilden Movisie en Sociaal Werk Nederland voor het eerst hoeveel leden van Sociaal Werk Nederland werken met ervaringsdeskundigen. In 2020, twee jaar later, is dat nogmaals onderzocht. 69 sociaal werk organisaties vulden de enquête in. Hieruit blijkt dat meer organisaties (65%) in 2020 met ervaringsdeskundigen werken. Maar dat het aantal ervaringswerkers met een betaalde baan nauwelijks is gestegen.

Bron: Movisie
11-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

CBS zag niet eerder ziekteverzuim in de zorg zo sterk toenemen

Het ziekteverzuim in de zorg is niet eerder zo sterk gestegen als in het vierde kwartaal van 2020. Het verzuim was met 8,2 procent vooral in de verpleeg- en verzorgingshuizen hoog, meldt het CBS. Het CBS houdt niet bij waarom mensen zich ziek melden, zegt hoofdeconoom Van Mulligen uit. Daardoor is de invloed van de pandemie lastig te stellen. “Maar het lijkt er toch wel op dat corona hier wel degelijk een rol speelt.”

Bron: NOS
11-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Bonden en werkgevers akkoord over cao huisartsenzorg

Vakbonden en werkgevers zijn tot een principeovereenkomst gekomen met over een cao voor de huisartsenzorg. Het is een kortlopende cao tot 1 januari 2022, zo maakt vakbond CNV bekend. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van twee procent voor alle salarisschalen en structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met een half procent. Ook de eindejaaruitkering voor 2020 wordt met een half procent verhoogd.

Bron: Skipr
09-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|