Arbeidsmarkt

Voorlopig geen nieuwe cao-akkoorden in de zorg

De onderhandelingen over de nieuwe cao’s in de belangrijkste zorgsectoren zitten muurvast. Opnieuw hielden een paar honderd medewerkers van een groot ziekenhuis deze week acties, dit keer het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: afgelopen woensdag draaiden ze op de OK’s en vijf andere afdelingen zondagsdiensten.

Bron: Zorgvisie
15-07-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Kosten zzp’ers in vvt rijzen pan uit

De kosten van de externe inhuur van personeel in de VV&T zijn vorig jaar met 19 procent gestegen tot 931 miljoen euro. Een groot deel van die sterk toegenomen externe inhuur komt voor rekening van mensen die eerder in loondienst waren. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 477 vvt-organisaties door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Bron: Skipr
12-07-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Lopende cao VVT blijft nog van kracht

De huidige cao VVT blijft voorlopig nog van kracht. Vakbonden en werkgevers zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Tot die er is blijft de huidige cao voor medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg gelden.

Bron: Zorgkrant.nl
11-07-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Zorgzelfstandigen willen grip op werktijden

Personeel dat in de zorg als zelfstandige werkt, doet dit vooral om grip te krijgen op de arbeidstijden en om het werk met het privéleven te kunnen combineren. Die argumenten wegen relatief zwaar in de zorg, blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die op verzoek van Zorgvisie is toegespitst op de zorgsector.

Bron: Zorgvisie
11-07-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg zitten muurvast: bonden beraden zich

De onderhandelingen over een Cao Gehandicaptenzorg zijn vastgelopen. Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 moesten constateren dat werkgeversorganisatie VGN bleef vasthouden aan haar eerdere bod van gemiddeld 2,25% per jaar. Verlies van koopkracht maakt de sector er echter niet aantrekkelijker op. De bonden drongen er op aan om diepgaander te kijken naar maatregelen en investeringen die in eerste instantie geld kosten, maar uiteindelijk juist besparingen opleveren.

Bron: FBZ
04-07-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|