Arbeidsmarkt

ZN: 100 duizend werknemers komen er niet bij; maak zorg doelmatiger

De Nederlandse zorg zit aan de grenzen van zijn capaciteit. Een toekomstig kabinet moet werk maken van preventie, bouwen aan een landelijke ict-infrastructuur en ruimte scheppen voor experimenten die de wettelijke schotten in de zorg slechten. Dat stellen voorzitter Dirk Jan van den Berg en directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland. “De discussie gaat vaak over systemen en processen. Wij willen dat de verzekerde centraal komt te staan.”

Bron: Skipr
25-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige

De umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het totale zorgproces van de patiënt, binnen de werkeenheid maar ook binnen de keten. (…) Reden voor de introductie van de nieuwe verpleegkundige functie binnen de functiefamilie Verpleging & Verzorging is de toenemende mate van complexe zorgvragen, technologieën die elkaar snel opvolgen, het steeds meer werken in netwerken, zorgpaden en ketens.

Bron: NFU
23-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28 duizend werknemers bij kwamen. Vooral in kinderopvang en verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In hoeverre de coronapandemie effect heeft gehad op de ontwikkelingen is niet onderzocht.

Bron: CBS
22-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Oproep voor zorgstudenten om bij te springen

Het landelijk initiatief Extra handen voor de Zorg roept studenten die een opleiding volgen in zorg of welzijn op om zich te melden. Zij kunnen zorgorganisaties helpen en tegelijkertijd zelf betaalde praktijkervaring opdoen. Extra handen voor de Zorg is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en VWS. Zij zetten zich in om extra mensen te werven om bij te springen in de zorg tijdens de coronacrisis. Sinds de start van het initiatief zijn ruim 13.000 mensen aangeboden aan zorgorganisaties.

Bron: Skipr
19-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Corona, Corona uitgelicht|

240 zorgmedewerkers ontslagen na diefstal, agressie of fout gedrag

Afgelopen jaar zijn 240 zorgverleners ontslagen vanwege disfunctioneren. De meeste ontslagen vielen in de verzorging en verpleging: 100. In de gehandicaptenzorg moesten 50 medewerkers vertrekken en in de ggz (meestal jeugdzorg) gaat het om 40 werknemers. In de medisch-specialistische zorg gingen 30 medewerkers weg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de IGJ over 2020. Deze getallen zijn in werkelijkheid hoger, omdat dit alleen de ontslagen zijn die door de zorginstellingen zijn doorgegeven aan de inspectie – hoewel ze verplicht zijn dit te melden.

Bron: Skipr
18-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent

In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Na een toename in het derde kwartaal waren er aan het eind van het vierde kwartaal weer minder openstaande vacatures. Het aantal vacatures daalde met 6 duizend naar 210 duizend. Vergeleken met het derde kwartaal waren er 14 duizend banen minder. Met 384 duizend was het aantal werklozen 35 duizend lager dan in het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Bron: CBS
18-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Ziekteverzuim vierde kwartaal hoogste in 18 jaar

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent, het hoogste sinds 2002. Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst. Vooral onder personeel van verpleeghuizen was het verzuim hoog. In de horeca steeg het verzuim het sterkst. Het verzuim was met 2,8 procent het laagst in de financiële dienstverlening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bron: CBS
11-02-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt|