Arbeidsmarkt

Meer afspraken nodig over passende zorg om wachtlijsten in de ggz te verkorten

In de geestelijke gezondheidszorg, waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. Dit staat in de monitor contractering ggz 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit. De contractering in de ggz is dit jaar moeizaam verlopen. Dit komt voornamelijk door de onduidelijkheid over de financiële effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel. In de contracten voor 2022 zijn nog te weinig afspraken opgenomen over passende zorg.

Bron: NZa
25-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt, Financiën|

Factsheet Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg is het steeds moeilijker om personeel te krijgen of te behouden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil niet alleen stilstaan bij de uitdagingen, maar vooral kijken naar de stappen en oplossingen die zorgaanbieders inzetten om personeel te vinden en te binden. De inspectie sluit aan bij het advies van de SER van mei 2021 om mensen die in de zorg (willen) werken, te motiveren en vast te houden. De inspectie onderzocht daarom vooral hoe zorgaanbieders oplossingen bedenken voor de problemen op de arbeidsmarkt.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
25-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Deel huisartspersoneel ziet gevaar voor patiënten door werkdruk

De veiligheid van patiënten komt in de huisartsenzorg regelmatig of vaak in gevaar, zo menen vier op de tien leden van verschillende beroepsverenigingen. Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg heeft te veel administratie te verwerken, zo komt verder naar voren uit de enquête. Ook krijgen medewerkers grote aantallen telefoontjes en ervaren ze een “enorme regeldruk”.

Bron: Skipr
24-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Ziekteverzuim stijgt verder

Het verzuim in de zorgsector is vorige maand uitgekomen op 7,4 procent. De maand ervoor was dat nog 7 procent. In de nieuwste cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet wordt duidelijk dat vooral het lange verzuim (drie maanden tot een jaar hoog is): “Op regionaal niveau zien we zowel in de regio’s Noord, Zuid, Randstad en Midden een stijging van het verzuim.

Bron: Skipr
24-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt|

De ouderenzorg in 2050: nieuwe prognoses bekend

Via het Prognosemodel Zorg en Welzijn worden periodiek nieuwe prognoses gepubliceerd over de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het model dat door ABF Research is ontwikkeld, kijkt altijd 10 jaar vooruit. Maar voor de ouderenzorg is er nu een prognose doorgerekend tot 2050. Wat valt op?
Bron: AZW
23-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2022.

Bron: CBS
23-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt uitgelicht|

Vrees voor nóg groter personeelstekort: bedrijven moeten basisregels corona invoeren, vinden werkgeversorganisaties

Bedrijven moeten de basisregels voor corona weer gaan invoeren om te voorkomen dat er in het najaar weer nieuwe beperkingen komen. Gevreesd wordt dat er anders nóg grotere personeelstekorten komen dan er nu al zijn. Met die oproep komen werkgeversorganisaties VNO-NCB en MKB-Nederland. In een gezamenlijke brief aan alle leden schrijven voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland): ‘Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar.’

Bron: Brabants Dagblad
22-06-2022|Categorieën: Arbeidsmarkt|