Arbeidsmarkt

Meer mensen kiezen voor zorg en welzijn

Het CBS publiceerde nieuwe cijfers over het aantal medewerkers dat de sector zorg en welzijn verlaat. Deze cijfers laten zien dat meer mensen kiezen voor een baan in zorg en welzijn en dat de sector groeit. Er zijn wel meer mensen die ontslag nemen bij een zorgorganisatie, maar iets meer dan de helft van deze groep gaat aan de slag bij een andere organisatie binnen de sector. Organisaties doen er veel aan om hun medewerkers te behouden, maar hebben ze vaak onvoldoende zicht op de beweegredenen van mensen om te vertrekken. Om daar verandering in te brengen en de sector handvatten te bieden voor het behoud van personeel, is RegioPlus – samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn – gestart met een grootschalig uitstroomonderzoek.

Bron: RegioPlus
20-09-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

‘Werkgevers moeten hun visie op arbeid drastisch aanpassen’

Werkgevers stevenen af op een periode van structurele arbeidsmarkttekorten. Bedrijven die nu al moeite hebben om de juiste mensen aan te trekken, doen er goed aan om over te stappen op een bedrijfsvoering die beter aansluit op de huidige behoeften van werknemers; die zijn meer op waarden en zingeving gebaseerd. Dat advies komt van sectorbankier Han Mesters van ABN Amro, specialist in human capital.

Bron: ORnet
19-09-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

De Miljoenennota en de gevolgen voor zorg en welzijn

Elk jaar vat bureau RegioPlus, het samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. De Prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties. Dankzij de memo kun je snel zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector Zorg en Welzijn.

Bron: RegioPlus
19-09-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Duizenden ouderen wachten op verpleeghuisplek of thuiszorg

Dagelijks liggen er honderden ouderen onnodig in een duur Nederlands ziekenhuisbed door het tekort aan thuiszorgmedewerkers en verpleeghuisplekken. Daarnaast wachten ook steeds meer mensen thuis op een plek waar zij de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. De aantallen nemen snel toe, en zullen de komende jaren verder oplopen, waarschuwen zorgbestuurders uit het hele land.

Bron: Volkskrant
16-09-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Personeelstekort in de OK blijft groeien

Is de personele bezetting van operatiekamers nu al een probleem, de komende jaren wordt dat almaar nijpender. Het aantal 60 plussers neemt toe en de uitval op de opleiding blijft onverminderd hoog, blijkt uit tussentijdse cijfers van het Capaciteitsorgaan. ‘Het is een kaars die aan twee kanten opbrandt.’

Bron: Zorgvisie
16-09-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|