Blog: Laat zorgprofessionals vooral zorg bieden

Blog: Laat zorgprofessionals vooral zorg bieden

De afgelopen vijf jaar hebben zorgorganisaties massaal ingezet op het vergroten van de eigen regie en verantwoordelijkheid van zorgmedewerkers. Met als doel meer persoonsgerichte zorg, meer werkplezier, een hogere productiviteit, minder overhead en meer nieuwe oplossingen. De trend om teams meer zelfsturend, zelfstandig of zelfverantwoordelijk te maken, was breed zichtbaar. Teams kregen meer (vooral niet-primaire) taken en zeggenschap om de zorg met elkaar te organiseren. Veelal taken die daarvoor bij leidinggevenden of centrale ondersteuning waren belegd.

Attribution: Bron: Zorgvisie
06-01-2022|Categorieën: Opinie|

Plaats een reactie