Bestuurswisselingen Reinier van Arkel groep

Bestuurswisselingen Reinier van Arkel groep

Met de overstap van Eddy van Doorn naar Pluryn is Tom van Mierlo benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier van Arkel groep. Robert Derksen is met ingang van 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur. De benoeming van Van Mierlo onderstreept volgens de raad van toezicht dat Reinier van Arkel groep de zorginhoud, ook in de besturing, vóórop willen stellen, in aansluiting bij onze meerjarenvisie en besturingsfilosofie: “Uitgangspunt blijft een collegiaal bestuur waarbij beide bestuurders gelijkwaardig en samen bevoegd zijn en sprake is van collegialiteit en een hechte en wederkerige samenwerking.”

Attribution:Bron: Skipr
06-07-2021|Categorieën: Personalia|

Plaats een reactie