Besluit Langdurige Zorg gepubliceerd

Besluit Langdurige Zorg gepubliceerd

Het ministerie van VWS heeft het Besluit Langdurige Zorg gepubliceerd. Hierin staan alle zaken die volgens bepalingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) nader uitgewerkt kunnen of moeten worden bij algemene maatregel van bestuur. Onderwerpen die uitgewerkt worden zijn onder andere: logeeropvang, meerzorg, indicatiestelling, zorgplanbespreking, eigen bijdrage, PGB.

Naast dit besluit, volgt ook nog een regeling Langdurige zorg. Het besluit Langdurige Zorg is hier te vinden.

Attribution: Bron: VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
23-12-2014|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , |

Plaats een reactie