Bedachtzaam sturen in een snel veranderend veld

Bedachtzaam sturen in een snel veranderend veld

Aanbieders in de langdurige zorg moeten hun beleid aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. In het licht van de transities is dat geen sinecure, want die transities brengen grote onzekerheden met zich mee. In voor zorg belegde op 20 april een bijeenkomst voor bestuurders over de toekomst van de intramurale langdurige zorg. Er werd stilgestaan bij drie vragen: Is er vraag naar de zorg die ik bied en wat is die vraag precies? Wordt voor die zorg betaald en door wie? Wat betekent dit voor de zorgonderneming waarvoor ik verantwoordelijk ben en voor mij als bestuurder?

Attribution: Bron: Invoorzorg.nl

Plaats een reactie