Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg

Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg

Het UWV mag ontslagaanvragen van thuiszorgaanbieders alvast in behandeling nemen, ook al is niet bekend of ze de Wmo-aanbesteding hebben verloren. Dat is een van de wijzigingen van het ontslagbeleid voor huishoudelijke hulpen van bewindslieden Lodewijk Asscher en Martin van Rijn.

Attribution: Zorgvisie.nl

Plaats een reactie